Yliopisto palkitsi nuoria tutkijoita

Teologian tohtori Maria Takala-Roszczenko, filosofian maisteri Maija Marushchak, lääketieteen lisensiaatti Markku Lähteenvuo ja filosofian tohtori Anitta Ruuska ovat saaneet Itä-Suomen yliopiston vuoden 2014 nuoren tutkijan palkinnon. Rehtori Perttu Vartiainen ja akateeminen rehtori Jukka Mönkkönen valitsivat jokaisesta tiedekunnasta yhden palkittavan professorien esitysten perusteella. Palkinto myönnetään nuoremman tutkijan uravaiheen päätteeksi valmistuneesta erinomaisesta väitöskirjasta. Palkinnonsaajat julkistettiin yliopiston vuosipäiväjuhlassa 20. maaliskuuta.

Liturgisten perinteiden vuorovaikutusta

Filosofisessa tiedekunnassa nuoren tutkijan palkinnon sai teologian tohtori Maria Takala-Roszczenko, joka väitteli ortodoksisen kirkkomusiikin alalta.  Hän selvitti kahden liturgisen perinteen vuorovaikutuksesta syntyneitä ilmiöitä Puola-Liettuan ruteeniväestön keskuudessa 1500-luvulta 1700-luvulle.  Tutkimus osoitti, miten Pyhän Eukaristian juhla luotiin mukauttamalla latinalaisen Corpus Christi -juhlan sisältö itäiseen jumalanpalvelusjärjestykseen.  Liturgisten tekstien käsikirjoituksiin ja varhaispainoksiin perustuva tutkimus edellytti tekijältään erinomaista puolan ja venäjän kielten taitoa. Tutkimus yhdisti luovasti kirkkohistoriallisen ja musikologisen lähestymistavan. Väitös on tehnyt osaltaan tunnetuksi yliopiston kirkkomusiikin tutkimuksen korkeaa tasoa ja synnyttänyt uutta yhteistyötä.

Uutta tietoa tundran merkityksestä ilmastolle

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa nuoren tutkijan palkinto myönnettiin filosofian maisteri Maija Marushchakille. Ympäristötieteen alaan kuuluvan väitöskirjan aiheena oli tundran ja ilmakehän välinen kasvihuonekaasujen vaihto. Tutkimus tuotti uutta tietoa tundran ilmastollisesta merkityksestä. Tärkeä havainto oli, että tundran kasvihuonekaasutaseissa on huomioitava hiilidioksidin ja metaanin lisäksi myös dityppioksidi. Lisäksi tutkimus osoitti, etteivät nykyiset mallit tundran hiilitaseen ennustamiseksi muuttuvassa ilmastossa ole tarkkoja, vaan mallinnuksen on lähdettävä pienympäristötasolta. Tulos on johtanut siihen, että tundran tulevan sadan vuoden hiilitasemuutos mallinnetaan uudestaan yhteistyössä alan johtavien ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa.

Geenihoitoa sepelvaltimotautiin ja imukudosturvotukseen

Terveystieteiden tiedekunnassa nuoren tutkijan palkinnon sai lääketieteen lisensiaatti Markku Lähteenvuo, joka väitteli molekulaarisen lääketieteen alalta. Väitöstutkimuksessa kehitettiin geenihoitoa sepelvaltimotaudin aiheuttaman hapenpuutteen ja esimerkiksi syöpäleikkauksen tai sädehoidon sivuvaikutuksena ilmenevän imukudosturvotuksen hoitoon. Hoitogeeneinä käytettiin verisuonen endoteelin kasvutekijäperheeseen kuuluvia VEGF-kasvutekijöitä. Väitöskirjassa esitellyt hoitomenetelmät ja käytetyt laitteistot on suunniteltu siirrettäväksi sellaisenaan ihmisten hoitoon ja niitä tutkitaan jo potilailla. Tutkimus oli ansiokas sekä geeninsiirtojen, uusien kasvutekijöiden karakterisoinnin että eläinmallien kehittämisen osalta.

Tuore näkökulma palkitsemiseen terveydenhuollossa

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa nuoren tutkijan palkinto myönnettiin filosofian tohtori Anitta Ruuskalle. Terveyshallintotieteen alaan kuuluva väitöstutkimus haastoi terveydenhuollon johtajia uudistamaan perinteisiä henkilöstön palkitsemisen käytäntöjä. Tutkimus osoitti, että julkisessa terveydenhuollossa on hyödynnetty niukasti palkitsemista niin strategisessa henkilöstövoimavarojen johtamisessa kuin organisaatioiden strategisten tavoitteiden toteuttamisessakin. Väitöskirja valottaa monipuolisesti palkitsemisen käsitettä ja siihen liittyviä teoriaperinteitä ja edustaa tuoretta diskursiivista lähestymistapaa.  Aihepiiri on tärkeä sekä yhteiskunnallisen moraalikeskustelun että käytännön johtamistyön näkökulmasta.

Lisätietoja:

Rehtori Perttu Vartiainen, p. 050 301 1530

Akateeminen rehtori Jukka Mönkkönen, p. 040 728 8057

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin