Yliopisto ja Kuntaliitto tiivistävät yhteistyötään

Itä-Suomen yliopisto ja Suomen Kuntaliitto tiivistävät yhteistyötään kunta-alan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Kuntaliitto ja yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta solmivat huhtikuussa sopimuksen, jonka tavoitteena on laaja-alainen kumppanuus, jolla kunta-alan tutkimus- ja kehitystyön yhteiskunnallista vaikuttavuutta pyritään lisäämään.

Sopimus tukee yliopiston kolmea perustehtävää: opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Se vahvistaa osaltaan Kuntaliiton ja yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan sekä alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian jo pitkään jatkunutta yhteistyötä.

Sopimuksella pyritään edistämään myös opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämistä sekä opiskeluun liittyvien harjoittelupaikkojen tarjoamista. Siinä sovittiin myös yhteisten tutkimushankkeiden toteuttamisesta sekä yhteistyöstä kansainvälisen ja kotimaisen tutkimusrahoituksen saamiseksi.

Kumppanuussopimuksen yhtenä tavoitteena on varmistaa akateemisen työvoiman saatavuutta kunta-alalle. Yhteistyötä kehitetään lisäksi niin, että koulutuksessa pystyttäisiin hyödyntämään alan parhaita asiantuntijoita.

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta ja Kuntaliitto järjestävät kumppanuussopimuksen tiimoilta syksyllä 2014 ajankohtaisseminaarin, jossa pureudutaan tutkimustiedon käyttöön kuntien päätöksenteossa. Seminaarissa esitellään myös kunta-alaan kohdistuvia tutkimuksia ja opinnäytetöitä, joita yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa on tehty.

Kumppanuussopimuksen vastuuhenkilöinä Itä-Suomen yliopistossa ovat professori Vuokko Niiranen sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta ja tutkimusjohtaja Petri Kahila Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatiasta sekä Suomen Kuntaliitossa tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen ja tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Lisätietoja: professori Vuokko Niiranen, puh. 040 550 4801, vuokko.niiranen(at)uef.fi, tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen, puh. 0500 811 239, kaija.majoinen(at)kuntaliitto.fi
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin