Yli 30 kansainvälistä ympäristöalan neuvottelijaa keskittyy ympäristöturvallisuuteen Joensuussa 20.-30.10.

Yli 30 ympäristösopimusten neuvottelijaa eri puolilta maailmaa aloitti viime maanantaina kaksiviikkoisen ympäristöturvallisuuteen keskittyvän kurssin Joensuussa. Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelma UNEPin järjestämä kaksiviikkoinen kurssi pidetään 20.–30.10., ja se on suunnattu kansainvälisiin sopimusneuvotteluihin osallistuville ympäristöalan neuvottelijoille.

Kansainväliseen ympäristöoikeuteen ja -diplomatiaan keskittyvän kurssin teema on ympäristöturvallisuus. Kurssilla aihetta valotetaan useilla eri luennoilla, neuvotteluharjoituksilla ja vierailukäynneillä. Kurssi järjestetään Suomen ulkoasiainministeriön ja ympäristöministeriön tuella.

Nyt pidettävä kurssi on 11. Itä-Suomen yliopiston ja UNEPin yhteistyössä järjestämä. Joensuussa kurssi on järjestetty vuosina 2004, 2005, 2007, 2010 ja 2013. Vuosina 2006 ja 2008 se pidettiin Etelä-Afrikassa KwaZulu-Natalin yliopiston Pietermaritzburgin kampuksella. Vuonna 2009 kurssi järjestettiin UNEP:in päämajassa Nairobissa, Keniassa, ja vuoden 2011 kurssi Bangkokissa, Thaimaassa, Aasian teknologiayliopiston kampuksella. Viime vuonna kurssi pidettiin Karibian alueella Grenadalla. Aikaisempien vuosien kurssien teemoja ovat olleet vesiasiat, metsät, luonnon monimuotoisuus, kemikaalit, merensuojelu, ympäristöhallinto, ilmastonmuutos, biodiversiteettisopimusten synergiat ja valtamerten hallinto. Viime vuoden teemana Joensuussa oli luonnonvarat.

Valintamenettely kurssille on tiukka. Tähän asti pidetyille kursseille on osallistunut kaikkiaan 322 kurssilaista 115 eri maasta. Osanottajat ovat kansainvälisten ympäristösopimusten neuvottelijoita pääasiassa maidensa ulko- tai ympäristöministeriöistä. Lisäksi osallistujissa on alan tutkijoita ja kansalaisjärjestöjen edustajia.

Kursseilla arvioidaan viimeaikaista kansainvälisen ympäristöoikeuden kehitystä ja kansainvälisten sopimusten toteutumista sekä jaetaan kokemuksia ympäristösopimusten neuvotteluista. Kursseilla pyritään erityisesti lisäämään teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välistä vuorovaikutusta.

Joensuun yliopistosta tuli UNEP:in kumppanuusyliopisto, kun UNEP:in pääjohtaja Klaus Töpfer ja Joensuun yliopiston rehtori Perttu Vartiainen allekirjoittivat 12.5.2003 Joensuun yliopistossa julistuksen yhteistyöstä. Kumppanuusyliopistona toimiminen merkitsee käytännössä muun muassa sitä, että yliopisto edistää paikallista, alueellista ja maailmanlaajuista kestävää kehitystä Yhdistyneiden Kansakuntien vuosituhatjulistuksen ja Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa sovittujen tavoitteiden ja päämäärien mukaisesti. UNEP ja Itä-Suomen yliopisto tekivät vuonna 2010 uuden sopimuksen, jossa Joensuun yliopiston kanssa aloitettua yhteistyötä jatketaan Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Tiedotusvälineet ovat tervetulleita seuraamaan sopimuksen mukaan kurssin eri osioita. Lisäksi kurssin vetäjiä, luennoitsijoita ja osanottajia on mahdollisuus haastatella sovittaessa. Lisätietojen antajat sekä viestintäyksikkö (tiedottaja sari.eskelinen(at)uef.fi) avustavat toimittajia mahdollisten haastattelujen järjestelyissä.

Kurssin ohjelma ja muuta lisätietoa löytyy osoitteesta: http://www.uef.fi/en/unep.

Lisätietoja:

Kansainvälisen ympäristöoikeuden professori, Kati Kulovesi, 050 439 2173, Kati.Kulovesi(at)uef.fi

Kansainvälisen ympäristöoikeuden professori (oa) Tuomas Kuokkanen, 050 379 0429, Tuomas.Kuokkanen(at)uef.fi

Kurssin koordinaattori Seita Romppanen, 050 442 3430, Seita.Romppanen(at)uef.fi
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin