Vuoden paras kasvatustieteellisen alan väitöskirja -palkinto Henriikka Vartiaiselle

Filosofian tohtori Henriikka Vartiaisen väitöskirja on palkittu vuoden 2014 parhaana kasvatustieteellisen alan väitöskirjana. Palkinnon myönsi Suomen kasvatustieteellinen seura. Vartiaisen väitöskirja Principles for Design-Oriented Pedagogy for Learning from and with Museum Objects sai tunnustuksen Kasvatustieteen päivillä Oulussa viime viikolla.

Ehdokkaita arvioineen tieteellisen arviointilautakunnan valintaperusteluissa sanotaan, että Vartiaisen väitöskirja on erinomainen esimerkki siitä, miten suomalaista koulua ja oppimista koskeva tutkimus integroituu alan kansainväliseen tieteelliseen keskusteluun. Tutkimuksessa kehitettiin design-suuntautunutta opetusmallia sekä oppimisen suunnitteluperiaatteita osallistavan oppimisen edistämiseen museokontekstissa. Menetelmällisesti rikkaassa design-tutkimuksessa saatiin käytännön pedagogisia malleja sekä uutta tieteellistä tietoa siihen, miten koulua ja oppimista voi kehittää ja laajentaa luokkahuoneen ulkopuolelle.

Design-suuntautuneen pedagogiikan (DOP) kehittämiseen museokontekstissa osallistui eri alojen asiantuntijoita, opettajia Suomesta ja muista Euroopan maista, sekä oppijoita aina alakoulusta yliopistoon. Vartiaisen väitöstutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella toimivan DOP-tutkimusryhmän laajempaa design-tutkimusta.

– On ollut ilo kasvaa tutkijaksi osallistumalla tutkimusryhmän toimintaan sekä kehittää uusia oppimisympäristöjä ja pedagogisia malleja yhdessä eri toimijoiden kanssa, Vartiainen kertoo.
Vartiainen työskentelee tällä hetkellä tutkijatohtorina Savonlinnan kampuksella jatkaen tutkimusta väitöskirjan teemoilla.

– Tarkoitus on, että pedagogiikan kehitystyötä jatketaan yhdessä opettajien, tutkijoiden ja eri alojen ammattilaisten kesken. Rakennamme parhaillaan verkostoa, jota yhdistää jaettu kiinnostus opetuksen kehittämiseen sekä uuden opetussuunnitelman jalkauttamiseen osallistavan oppimisen ympäristöissä.


Lisätietoja:
Henriikka Vartiainen, henriikka.vartiainen(at)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin