Vuoden 2014 lääketieteen Nobelin palkinto aivojen paikannusjärjestelmän tutkijoille

Tämän vuoden lääketieteen Nobel-palkinnon jakavat puoliksi professori John O'Keefe sekä tutkijapari, professorit Maj-Britt Moser ja Edvard Moser. Nobelisteilla on yhteyksiä myös Itä-Suomen yliopistoon.

Moserin pariskunta työskentelee Norjan tiede- ja tutkimusinstituutissa Trondheimissa, professori O'Keefe University Collegessa Lontoossa.

Professori John O'Keefe tutkijaryhmineen kuvasi 70-luvun alussa rotan hippokampuksesta hermosoluja, joiden aktiivisuus liittyy selvästi eläimen sijaintiin tutkimusympäristössä. Tämän vuoksi näitä soluja alettiin kutsua paikkasoluiksi. Tästä käynnistyi pitkä tutkimuslinja, joka selvitti miten aivot luovat sisäisen kartan meitä ympäröivästä tilasta toisaalta havaittujen maamerkkien, toisaalta tasapainoelimen ja liikeaistin havaitseman oman liikkeen perusteella. Epilepsiapotilailla tehtyjen syväelektrodimittausten avulla paikkasoluja on osoitettu olevan myös ihmisen hippokampuksessa.

Professorit Edvard ja Maj-Britt Moser tutkijaryhmineen selvittivät 2000-luvun alussa, millaista paikkainformaatiota hippokampus saa sen naapurialueelta, entorinaaliselta aivokuorelta. He kuvasivat hermosolut, joiden aktiivisuushuiput ympäristössä muodostavat ikään kuin kartan koordinaatiston. Nämä ristikko- tai koordinaatistosolut pystyvät kertomaan kuljetun matkan ja suunnan mistä tahansa mielivaltaisesta pisteestä.

– Nämä havainnot ovat ratkaisevasti selvittäneet mekanismeja, joilla aivot suunnistavat ympäröivässä tilassa. Lisäksi näitä hermosolujen ominaisuuksia käytetään hyväksi tapahtumamuistissa, jossa tiettyyn paikkaan ja tiettyyn aikajärjestykseen liittyvät havainnot tallentuvat elokuvamaisesti muistiin. Koska entorinaalinen aivokuori ja hippokampus ensimmäisinä vaurioituvat Alzheimerin taudin yhteydessä, on ymmärrettävää, että potilaat helposti eksyvät uudessa ympäristössä eivätkä pysty muistamaan viimeaikaisia tapahtumia, Itä-Suomen molekulaarisen neurobiologian professori Heikki Tanila toteaa.

Nobelisteilla on myös yhteyksiä Itä-Suomen yliopistoon. Professori Edvard Moser toimi FM Sami Ikosen neurologian alan väitöskirjan esitarkastajana vuonna 2001 ja professori John O'Keefe MSc Iain Wilsonin neurologian alan vastaväittäjänä vuonna 2005.

Lisätietoja:

Professori Heikki Tanila, A. I. Virtanen -instituutti , p. 040-3552084, Heikki.Tanila@uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin