Vihreät Itä-Suomen korkeakoulut viettävät vesipäivää 24.3.

Itä-Suomen korkeakoulut järjestävät maailman vesipäivän tapahtuman 24. maaliskuuta Joensuussa ja Kuopiossa. Tempaukseen osallistuvat ensimmäistä kertaa myös paikalliset vesiyhtiöt, joiden lahjoittamia vesipulloja jaetaan opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Tapahtuman järjestäjät, Itä-Suomen yliopisto sekä Humak, Karelia- ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu, ovat kaikki ottaneet kestävän kehityksen edistämisen osaksi strategista toimintaansa. Korkeakouluissa on myös ympäristö- ja luonnonvara-alan koulutusta ja kestävään kehitykseen liittyvää tutkimusta. Tavoitteena on, että kaikki korkeakoulujen opiskelijat ja työntekijät tuntisivat kestävän kehityksen ekologiset, ekonomiset ja sosiokulttuuriset tavoitteet ja voisivat edistää niiden saavuttamista työssään, opiskelussaan ja arjen toimissaan.

Korkeakoulut tehostavat kestävän kehityksen toimiaan yhteistyöllä. Vuosittain järjestetään yhdessä maailman vesipäivän ja energiansäästöviikon tapahtumat sekä osallistutaan valtakunnalliseen pyöräilyn kilometrikisaan.  Vuodelle 2015 on suunnitteilla jo kolmas yhteinen kestävän kehityksen seminaari.

Tämänvuotisen vesipäivän kumppaneita ovat lisäksi Joensuun Vesi ja Kuopion Vesi. Ne ovat lahjoittaneet useita satoja muovisia vesipulloja jaettavaksi maanantaina 24. maaliskuuta korkeakoulujen henkilökunnalle ja opiskelijoille muistutukseksi siitä, että Suomessa saamme helposti puhdasta juomavettä mistä tahansa hanasta.

Vesipäivän teemana vesi ja energia

Maailman vesipäivää vietetään 22. maaliskuuta, mutta koska päivä osuu lauantaille, Itä-Suomen korkeakoulut järjestävät vesipäivän ohjelmaa maanantaina 24. maaliskuuta. Maailman vesipäivää on vietetty vuosittain vuodesta 1993 lähtien. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota puhtaan veden tärkeyteen ja puhdasvesivarantojen kestävään käyttöön. Päivän teema vaihtelee vuosittain. Tämän vuoden teemana on vesi ja energia, joihin liittyvät päivän viisi viestiä.

Vesi tarvitsee energiaa ja energia tarvitsee vettä. Vettä tarvitaan lähes kaikkien energiamuotojen tuottamiseen ja toisaalta veden käyttöönottoon, käsittelyyn ja jakeluun tarvitaan energiaa. 

Varannot ovat rajalliset ja tarve kasvaa. Puhtaan veden tarve kasvaa huomattavasti seuraavien vuosikymmenten aikana. Tämä aiheuttaa haasteita erityisesti kehittyvien maiden taloudelle.

Säästä vettä, säästät energiaa. Säästä energiaa, säästät vettä. Veden ja energian varastoiminen, jakelu, hinta ja käyttö vaikuttavat toinen toisiinsa.

Köyhin miljardi tarvitsee kipeästi sekä vettä, viemäröintiä että energiaa. Maailmassa 1.3 miljardilla ihmisellä ei ole sähköä. 0.78 miljardia kärsii puhtaan juomaveden puutteesta. 2.5 miljardilta puuttuu viemäröinti.  2.6 miljardia käyttää kiinteää polttoainetta, lähinnä biomassaa, ruuanvalmistukseen.

Vesi- ja energiatehokkuuden lisääminen edellyttää välttämättä yhdenvertaistavaa, johdonmukaista ja suunnitelmallista politiikkaa. Päätöksentekijöiden, suunnittelijoiden ja toteuttajien on kyettävä ylittämään alojen väliset esteet ja lisäämään koordinaatiota vesi- ja energiasuunnittelussa ja löytämään entistä tehokkaampia ja taloudellisesti kannattavampia vesi- ja energiapalveluita. 

Vesipäivän ohjelma korkeakouluissa:

Lisätietoja:

Itä-Suomen yliopisto: Laatupäällikkö Sirpa Suntioinen, 044-7162142, sirpa.suntioinen (at) uef.fi

Humak: Eeva Salmi, eeva.salmi (at) humak.fi, 0207621316

Karelia: Jarmo Renvall, jarmo.renvall (at) karelia.fi, 0505991340

Savonia: Merja Tolvanen, merja.tolvanen (at) savonia.fi, 044 785 6269

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin