Vihreän talouden tutkimukseen Akatemian tutkijatohtorirahoitus

Oikeustieteiden laitoksella työskentelevä HTT Suvi Borgström on saanut Suomen Akatemian kolmivuotisen tutkijatohtorirahoituksen. Borgström tarkastelee rahoitetussa hankkeessa luonnonsuojelu- ja luonnonvaraoikeuden roolia vihreään talouteen siirtymisessä. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka sääntelyä voidaan kehittää niin, että luodaan edellytyksiä luontopääomaa ylläpitävien ja kasvattavien liiketoimintamallien kehittämiseksi ja tukemiseksi. Kysymys on ajankohtainen, sillä tulevaisuudessa luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaamiseksi tarvitaan yhä enemmän yksityisiä investointeja julkisen rahoituksen määrän laskiessa.

Vihreässä taloudessa talouden kasvu ja työllisyyden lisääntyminen perustuvat investointeihin, jotka edistävät vähähiilisyyttä ja luonnonvara- ja energiatehokkuutta sekä ylläpitävät tai jopa kasvattavat luontopääomaa. Sekä tutkimuksessa että julkisen vallan toimissa vihreän talouden edistämiseksi on tähän saakka keskitytty erityisesti vähähiilisyyteen sekä energia- ja materiaalitehokkuuteen. Vähemmälle huomiolle on sen sijaan jäänyt luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden integroiminen osaksi talousjärjestelmää.

Borgström selvittää tutkimuksessaan niitä tekijöitä, jotka nykyisessä sääntelyjärjestelmässä mahdollisesti hidastavat tai estävät siirtymistä luonnon monimuotoisuutta turvaavaan vihreään talouteen. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan uusien sääntelykeinojen mahdollisuuksia edistää vihreään talouteen siirtymistä.

Borgström väitteli tohtoriksi Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2011 ympäristöoikeudesta. Hän on työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa tutkijana vuodesta 2012.

Lisätietoja: puh. 050 591 8855, suvi.borgstrom(at)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin