Veren kalaperäisillä omega-3-rasvahapoilla tyypin 2 diabeteksen riskiä vähentävä vaikutus

Arvostetussa kansainvälisessä Diabetes Care -tiedelehdessä julkaistun kuopiolaistutkimuksen mukaan suuri seerumin pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen pitoisuus voi vähentää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Kyseisiä rasvahappoja saadaan kalasta ja kalaöljyistä.

Tyypin 2 diabetes yleistyy ympäri maailmaa, myös Suomessa. Ylipaino on merkittävin riskitekijä, joten ruokavaliolla ja muilla elämäntapatekijöillä on merkittävä vaikutus tyypin 2 diabeteksen kehittymiseen. Aiempien tutkimusten perusteella muun muassa laihduttaminen, liikunta ja runsas seerumin linolihappopitoisuus ovat olleet yhteydessä pienempään diabeteksen riskiin. Sen sijaan tutkimustulokset kalan syönnin tai pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen vaikutuksesta diabetesriskiin ovat olleet hyvin ristiriitaisia. Suojaava yhteys on havaittu pääasiassa aasialaisissa väestöissä, kun taas eurooppalaisissa tai yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa yhteyttä ei ole havaittu tai runsas kalan syönti on ollut jopa yhteydessä lisääntyneeseen diabeteksen riskiin.

Itä-Suomen yliopistossa seurannassa olevan Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimuksen (SVVT) alussa vuosina 1984–1989 seerumin omega-3-rasvahappopitoisuudet määritettiin 2212 mieheltä, joiden ikä oli 42–60 vuotta.  

Tutkimuksen 19,3 vuoden seurannan aikana 422 miehellä todettiin tyypin 2 diabetes.

Tutkittavat jaettiin neljään ryhmään seerumin pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen pitoisuuden perusteella. Niillä miehillä, jotka kuuluivat ylimpään neljännekseen, oli 33 prosenttia pienempi tyypin 2 diabeteksen riski verrattuna alimpaan neljännekseen.

Tutkimus tuo uutta tietoa kalan syönnin vaikutuksista tyypin 2 diabeteksen riskiin. Ruokavalion onkin hyvä sisältää vähintään kaksi kala-ateriaa viikossa, mieluiten rasvaisena kalana. Runsaasti pitkäketjuisia omega-3-rasvahappoja sisältäviä kalalajeja ovat muun muassa lohi, kirjolohi, muikku, lahna, silli, anjovis, sardiini ja makrilli, kun taas esimerkiksi seitissä tai turskassa näitä rasvahappoja on hyvin vähän. Diabeteksen ehkäisyn kulmakivet ovat painonhallinta, liikunnan lisääminen ja suosituksien mukainen monipuolinen ruokavalio.

Lisätietoja:

Jyrki Virtanen, FT, ravitsemusepidemiologian dosentti, Itä-Suomen yliopisto, Kansanterveyden ja kliinisen ravitsemustieteen syksikkö, p. 02944 54542, jyrki.virtanen@uef.fi

Serum Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Risk of Incident Type 2 Diabetes in Men: The Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study

Jyrki K. Virtanen, Jaakko Mursu, Sari Voutilainen, Matti Uusitupa, Tomi-Pekka Tuomainen

Diabetes Care 2014;37(1):189-96.

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin