Valtioneuvoston kanslialta rahoitusta syrjään jäävien nuorten tutkimukseen

Marraskuussa käynnistyvässä tutkimushankkeessa pureudutaan heikoimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien nuorten elämäntilanteisiin ja heidän saamaansa kohdennettuun tukeen. Tutkimushankkeessa etsitään keinoja vahvistaa nuorten osallisuutta palveluissa, koulutuksessa ja laajemminkin yhteiskunnassa. Valtioneuvosto rahoittaa hanketta 134 780 eurolla.

Yhteiskunnan syrjällä -selvitys- ja tutkimushanketta johtaa professori Juho Saari ja sen projektipäällikkönä toimii VTT Mirja Määttä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin diakonissalaitos sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen loppuraportti valmistuu kesällä 2015.

Tutkimuksessa selvitetään koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien, alle 30-vuotiaiden nuorten taustoja ja elämäntilanteita, heidän saamaansa kohdennettua tukea sekä keinoja tuen kehittämiseen. Siinä analysoidaan heidän palvelupolkujaan, palvelujen aukkoja sekä palvelujen kehittämisen ja yhteensovittamisen keinoja. Tutkimuksen pohjalta rakennetaan toimintamalleja ja suosituksia, joilla vetäytyvät ja syrjään jäävät nuoret saadaan palvelujen piiriin ja kohdennettu tuki saadaan nykyistä vaikuttavammaksi.

Lisätietoja: projektipäällikkö Mirja Määttä, puh. 040 355 2404, mirja.maatta(at)uef.fi ja professori Juho Saari, puh. 040 828 1027, juho.saari(at)uef.fi
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin