Vähäinen liikunta ja runsas viihdemedian käyttö ovat suuri terveysriski lapsille

Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikön Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus osoittaa, että vähäinen liikunta sekä runsas viihdemedian käyttö ja muu fyysinen passiivisuus ovat yhteydessä suurentuneeseen tyypin 2 diabeteksen ja verenkiertoelinsairauksien riskiin jo 6-8-vuotiailla lapsilla. Tutkimus julkaistiin arvostetussa liikunta- ja ravitsemusalan International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity -lehdessä.

Runsas viihdemedian käyttö on terveydelle haitallista myös paljon liikkuvilla lapsilla

Kuopiolainen tutkimus osoitti, että vähäisellä liikunnalla ja erityisesti vähäisellä omatoimisella liikunnalla oli yhteys korkeampiin tyypin 2 diabeteksen ja verenkiertoelinsairauksien riskitekijöiden tasoihin lapsilla. Myös runsas viihdemedian käyttö ja erityisesti liiallinen television ja videoiden katselu oli yhteydessä korkeampiin riskitekijöiden tasoihin lapsilla. Riskitekijöiden tasot olivat korkeimmat lapsilla, jotka liikkuivat vähiten ja käyttivät eniten aikaa viihdemedian parissa. Runsas viihdemedian käyttö ja erityisesti liiallinen television ja videoiden katselu nostivat riskitekijöiden tasoja paitsi vähän liikkuvilla myös paljon liikkuvilla lapsilla. Myös epäsäännöllinen ateriarytmi ja epäterveellinen ruokavalio olivat yhteydessä korkeampiin tyypin 2 diabeteksen ja verenkiertoelinsairauksien riskitekijöiden tasoihin ja nämä ravitsemustekijät selittivät osittain runsaan viihdemedian käytön yhteyksiä riskitekijöihin.  

Tyypin 2 diabeteksen ja verenkiertoelinsairauksien ehkäisy kannattaa aloittaa jo lapsuusiässä

Kuopiolainen tutkimus on osoittanut aiemmin, että tyypin 2 diabeteksen ja verenkiertoelinsairauksien riskitekijät alkavat kasautua samoille usein ylipainoisille henkilöille jo lapsuusiässä. Tämä on huolestuttavaa, koska riskitekijöiden kasaantuminen lapsuusiässä lisää huomattavasti tyypin 2 diabeteksen, verenkiertoelinsairauksien ja ennenaikaisten kuolemien riskiä aikuisiässä. Nyt julkaistun kuopiolaisen tutkimuksen perusteella säännöllinen liikunta ja liiallisen viihdemedian käytön välttäminen ovat tehokkaita keinoja ehkäistä tyypin 2 diabetesta ja verenkiertoelinsairauksia. 

Kuopiolainen tutkimus tuottaa tieteellisesti arvokasta tietoa lasten terveydestä

Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus on käynnissä oleva elintapainterventiotutkimus, jonka alkumittauksiin vuosina 2007–2009 osallistui 512 iältään 6–8-vuotiasta lasta. Lasten elintapoja, terveyttä ja hyvinvointia tutkittiin laajasti tieteellisesti tasokkailla menetelmillä. Tutkimus tuottaa uutta tietoa lasten liikunnasta, fyysisestä passiivisuudesta, ravitsemuksesta, fyysisestä kunnosta, kehon koostumuksesta, aineenvaihdunnasta, verenkiertoelimistön toiminnasta, aivojen toiminnasta, suun terveydestä ja elämänlaadusta, liikunnan ja ravitsemuksen vaikutuksista lasten terveyteen ja hyvinvointiin sekä niiden vaikutuksista terveydenhuollon kustannuksiin.

Lisätietoja:

Timo Lakka, lääketieteellisen fysiologian professori, Itä-Suomen yliopisto, Lääketieteen laitos, Biolääketieteen yksikkö, puh. 040 770 7329; timo.lakka@uef.fi

Juuso Väistö, nuorempi tutkija, Itä-Suomen yliopisto, Lääketieteen laitos, Biolääketieteen yksikkö, puh. 040 355 2384; juuso.vaisto@uef.fi

Juuso Väistö, Aino-Maija Eloranta, Anna Viitasalo, Tuomo Tompuri, Niina Lintu, Panu Karjalainen, Eeva-Kaarina Lampinen, Jyrki Ågren, David E Laaksonen, Hanna-Maaria Lakka, Virpi Lindi and Timo A Lakka. Physical activity and sedentary behaviour in relation to cardiometabolic risk in children: cross-sectional findings from the Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) Study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2014, 11:55. doi:10.1186/1479-5868-11-55

Linkki alkuperäisartikkeliin: International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2014, 11:55

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin