Uutuuskirja pureutuu sosiaalityön ja sosiaalisen tuen rooliin uusintarikollisuuden vähentämisessä

Rikosseuraamusalan sosiaalisesta ulottuvuudesta ja alan tulevaisuudesta käytävään kriminaalipoliittiseen keskusteluun on saatu tärkeä ja merkittävä lisä, kun Rikosseuraamuslaitoksen julkaisusarjassa on ilmestynyt "Sosiaalityö ja sosiaalinen tuki rikosseuraamusalalla" -teos. Kirja on ensimmäinen laaja katsaus suomalaisen rikosseuraamusalan monimuotoiseen sosiaalisen kenttään.

Valtakunnallisilla sosiaalityön tutkimuksen päivillä Kuopiossa 13. helmikuuta julkaistu kirja koostuu 13 artikkelista, jotka kaikki on arvioitu tieteellisessä asiantuntija -eli referee- menettelyssä. Teos painottuu yleisempäänkin kysymykseen siitä, mikä merkitys sosiaalialan kysymyksillä on rikosseuraamusalalla ja millä tavalla se näkyy käytännön toiminnassa ja sitä ohjaavassa tausta-ajattelussa.

Kirjan ovat toimittaneet VTT, dosentti, erikoistutkija Henrik Linderborg ja YTM, sosiaalityöntekijä Tytti Lassila Rikosseuraamuslaitoksesta sekä YTM, yliopisto-opettaja Mari Suonio Itä-Suomen yliopistosta. Teoksen kirjoittajat toimivat yliopistotutkijoina ja Rikosseuraamuslaitoksen asiantuntijoina sekä käytännön työntekijöinä.

Teoksessa paneudutaan monipuolisella tavalla sosiaali- ja rikosseuraamusalaa yhdistäviin kysymyksiin, ja se kokoaa myös yhteen näihin liittyvän tutkimuksen ja muun asiantuntijakeskustelun. Kirja avaa rikosseuraamusalaan liittyvän sosiaalisen auttamistyön luonnetta alalla toimiville samoin kuin muilla sosiaalialan sektoreilla työskenteleville.

Sosiaali- ja rikosseuraamusalan yhteyksiä kartoittavat yleisartikkelit painottuvat organisatorisen, opillisen ja ammatillisen kehittymisen kuvaamiseen. Käytännön tason artikkelit haarautuvat monitahoisemmiksi ja yksityiskohtaisemmiksi kuvauksiksi sosiaalialan kysymysten ilmenemisestä rikosseuraamusalan arjessa. Näin teoksessa yhdistyy sekä yleinen että erityinen näkökulma sosiaalialan kysymyksiin rikosseuraamusalalla.

Julkaisu on jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan sosiaalisen olemusta teoreettisen jäsennysten kautta. Osiossa avataan sosiaalisen ja sosiaalityön kehitystä ja paikkaa rikosseuraamusjärjestelmässä.

Toisessa osiossa on kuvattu sosiaalityön ja rikosseuraamusalan yhteyksiä käytännönläheisemmästä näkökulmasta. Kolmannessa osiossa on keskitytty tarkastelemaan sosiaalisen ja sosiaalityön ilmenemistä käytäntöinä asiakastyön kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa. Neljännessä osiossa on analysoitu sosiaalisen tuen kysymystä osana rikosseuraamusalaa, mutta myös osana laajempaa sosiaalityön ja sosiaalisen keskustelua.

Kirja on päänavaus rikosseuraamus- ja sosiaalialan yhteyksiä kartoittavan kirjoitustyön jatkumiselle myös tulevaisuudessa. Se soveltuu taustamateriaaliksi rikosseuraamusalan kehittämishankkeisiin sekä oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Teosta voi myös suositella kaikille rikosseuraamusalasta ja sosiaalityöstä kiinnostuneille.

Kirja on julkaistu Rikosseuraamuslaitoksen julkaisusarjassa:

>> linkki julkaisuun

Sitä voi myös tilata Risen viestinnästä, p. 029 56 88500, fax 029 56 65440 tai viestinta.rise@om.fi.

>> Rikosseuraamuslaitoksen tiedote

Lisätietoja: VTT, dosentti, erikoistutkija, Henrik Linderborg, puh. 050 402 6652 ja YTM, sosiaalityöntekijä, Tytti Lassila, puh. 050 543 2492  Rikosseuraamuslaitoksesta sekä YTM, yliopisto-opettaja, Mari Suonio, puh. 040 528 0499 Itä-Suomen yliopistosta.

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin