Uusia terveysoppimateriaaleja kouluille

Viides- ja kuudesluokkalaisten terveysoppimisen tueksi on kehitetty uusia vuorovaikutteisia kotitehtävävihkoja, joita tarjotaan erityisesti Pohjois-Karjalan ja Venäjän Karjalan koulujen käyttöön. Teemoina ovat terveellinen ravitsemus, murrosikä, suun terveys sekä median käyttö ja unen tärkeys.

Oppimateriaalit tuotettiin Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen hallinnoimassa AHIC-hankkeessa, jossa on ollut mukana pilottikouluja Pohjois-Karjalasta ja Venäjän Karjalan tasavallasta. Hanke tutkii ja kehittää työtapoja lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Pohjois-Karjalassa ja Venäjän Karjalassa.

– Hankkeen neljässä kehittämiskoulussa tehdyssä kartoituksessa kävi ilmi, että terveysoppimateriaaleissa on puutteita. Tulosten perusteella uudistimme aineistot terveellisestä ravitsemuksesta ja murrosiästä ja teimme aivan uudet aineistot median käytöstä ja unen tärkeydestä sekä suun ja hampaiden terveydestä, projektipäällikkö Kirsi Bykachev kertoo.

Aiheet kumpusivat oppilaiden, opettajien ja vanhempien omista havainnoista. Esimerkiksi huoli lasten liiallisesta sähköisen median käytöstä ja siihen liittyvästä valvomisesta ja väsymyksestä on tullut esiin hankkeen keskusteluissa ja kyselyissä.

Kotitehtävät myös vanhemmille

Tehtävävihkoja voidaan käyttää vaikkapa biologian tunneilla opettajan ohjeistuksen mukaan. Osa tehtävistä on kotitehtäviä, joihin toivotaan myös vanhempien osallistumista. Kuhunkin vihkoon liittyy myös opettajan ohje.

– Opettaja voi valikoida materiaaleista omalle luokalleen sopivat osiot. Kotona myös vanhemmat osallistuvat lapsen kanssa tehtäväpakettien tekemiseen tai lukemiseen. Lopuksi osio käydään opettajan kanssa läpi koulussa keskustellen, tutkijatohtori Marjorita Sormunen kertoo.

Suomenkielisiä tehtävävihkoja tarjotaan kaikkien pohjoiskarjalaisten, 5.–6. luokkia opettavien koulujen käyttöön maksutta niin kauan kuin painosta riittää. Vihkoista on lähetetty mallikappaleet kouluille, jotka voivat tilata niitä käyttöönsä hoitotieteen laitokselta. Jo kolmannes alueen kouluista onkin tähän mennessä tehnyt tilauksen.

– Vihkot on käännetty myös venäjäksi, mutta niitä on vielä tarkoitus loppuvuoden aikana muokata paremmin venäläiseen toimintaympäristöön sopivaksi. Materiaalien levittämisestä Karjalan tasavallassa vastaavat venäläiset partnerit, Bykachev kertoo.

Uusia oppimateriaaleja esiteltiin hiljattain Joensuussa Karjalan tasavallan koulujen edustajille sekä Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opiskelijoille ja henkilökunnalle. – Opiskelijat pitivät etenkin ideasta osallistaa vanhemmat lasten kotitehtäviin, Sormunen sanoo.

Terveysoppimateriaaleja esiteltiin Joensuussa venäläisten kumppaneiden lisäksi myös opettajaksi opiskeleville.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kirsi Bykachev, 050 363 4819, kirsi.bykachev@uef.fi.

AHIC-hankkeen verkkosivut http://www.uef.fi/ahic

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin