Uusia jäseniä Itä-Suomen yliopiston neuvottelukuntaan

Itä-Suomen yliopiston neuvottelukunnan kokoonpanoa on täydennetty kuudella uudella jäsenellä, jotka edustavat sosiaalialaa, järjestöjä, sivistysalaa ja kulttuuria. Lisäksi yksi jäsen on vaihtunut. Uusia jäseniä kutsumalla on haluttu myös tasapainottaa neuvottelukunnan sukupuolijakaumaa.

Uusiksi jäseniksi neuvottelukuntaan on kutsuttu Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Elli Aaltonen, Kuopion kaupungin opetusjohtaja Leena Auvinen, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Pajula, muotoilija Ritva-Liisa Pohjalainen ja Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vänskä. Lisäksi Euroopan metsäinstituutin EFI:n edustaja neuvottelukunnassa on vaihtunut. Johtaja Risto Päivisen tilalle on tullut EFI:n hallituksen jäsen Eeva Hellström Sitrasta.

Uusien jäsenten myötä neuvottelukunnassa on naisia noin neljäsosa.

Täydentämällä heinäkuussa valitun neuvottelukunnan kokoonpanoa yliopisto reagoi julkisuudessa esitettyyn kritiikkiin. Yliopistoa on arvosteltu siitä, ettei neuvottelukunnan jäsenvalinnoissa otettu huomioon sukupuolten tasa-arvoa eikä kaikkia keskeisiä sidosryhmiä.

Itä-Suomen yliopiston neuvottelukunta on nimetty toimikaudeksi 1.8.2014–31.12.2017. Neuvottelukuntaan kuuluu julkisen vallan ja yrityselämän edustajia sekä muita yhteiskunnallisia vaikuttajia. Neuvottelukunta edistää yliopiston ja sen keskeisten sidosryhmien vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Tavoitteena on saada asiantuntemusta eri aloilta yliopiston ulkopuolelta ja toisaalta tiedottaa yliopistolle tärkeitä yhteistyötahoja.

Neuvottelukunnan ensimmäinen kokous pidetään 5. marraskuuta Kuopiossa.

Lisätietoja:

Rehtori Perttu Vartiainen, p. 029 445 8000, perttu.vartiainen (at) uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin