Uusia akatemiatutkijoita terveyden alalle

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta on myöntänyt akatemiatutkijan rahoituksen Itä-Suomen yliopiston yliopistotutkija Kirsi Rillalle ja tutkijatohtori Alejandra Sierra Lopezille. Rahoitus on viisivuotinen ja rahoituskausi alkaa syyskuussa.

Uusia syövän biomarkkereita

Yliopistotutkija Kirsi Rilla sai 434 485 euron rahoituksen hankkeeseen, jossa tutkitaan hyaluronaanipeitteisiä mikrovesikkeleitä potentiaalisina syövän biomerkkiaineina.

Kehomme koostuu solujen lisäksi soluväliaineesta, joka luo otollisen ympäristön solujen kasvulle. Kuitenkin häiriö tässä ympäristössä voi altistaa patologisille tiloille, kuten syövälle.

Hyaluronaani on yksi tärkeimmistä soluväliaineen molekyyleistä, joka normaalisti edistää kudosten paranemista, mutta lisääntyessään liittyy monien syöpätyyppien huonoon ennusteeseen. Menetelmiä, joilla syövän hyaluronaani voitaisiin helposti tunnistaa, ei ole kuitenkaan käytettävissä. Tuoreen löydöksemme mukaan solut erittävät ympäristöönsä pieniä hyaluronaanipeitteisiä rakkuloita hyaluronaanituotannon lisääntyessä. Nämä niin sanotut mikrovesikkelit kerääntyvät verenkiertoon ja muihin elimistön nesteisiin, joten ne ovat lupaavia merkkiaineita syövän diagnosoinnissa. Tutkimuksen tavoite on kehittää menetelmiä mikrovesikkelien tunnistamiseksi potilasnäytteistä ja selvittää niiden mahdollinen soveltuvuus syövän merkkiaineiksi. Tutkimus tulee merkittävästi edistämään syövän reaaliaikaisen diagnostiikan ja hoidon kehittämistä.

Kajoamattomia biomarkkereita epilepsian ennustamiseen

Tutkijatohtori Alejandra Sierra Lopez sai 434 485 euron rahoituksen Uudet mikrorakennetta kuvaavat magneettikuvausmenetelmät – kehitys ja validaatio päävamman jälkeisen epilepsian biomarkkerina -hankkeeseen.

Epilepsia on krooninen sairaus, josta kärsii noin 50 miljoonaa ihmistä. Tällä hetkellä ei ole olemasssa luotettavia biomarkkereita, jotka pystyisivät ennustamaan epilepsian kehittymisen esimerkiksi päävamman jälkeen. Tämän tutkimuksen tarkoitus on kehittää kajoamattomia biomarkkereita käyttäen uusia mikrorakenteen magneettikuvausmenetelmiä. Näitä ovat diffuusitensorikuvantaminen, korkean kulmaresoluution ja kahta gradienttiparia käyttävät diffuusiotekniikat, sekä nolla-kaikuajan magneettikuvaustekniikat. Aivovaurion jälkeisiä muutoksia identifioidaan koe-eläinmalleissa, mikä mahdollistaa myös muutosten karakterisoinnin invasiivisia menetelmiä käyttäen sekä validoinnin epilepsian biomarkkerina. Lopuksi lupaavimpien menetelmien siirrettävyyttä potilaskäyttöön testaan aivoruhjepotilailla tehtävässä pilottitutkimuksessa. Tutkimuksen toivotaan tuottavan uusia luotettavia biomarkkereita, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä epilepsian syntyprosesssia ehkäisevien hoitomuotojen kehittämisessä.

Terveyden tutkimuksen toimikunta valitsi syyskuun 2013 haun perusteella kymmenen uutta akatemiatutkijaa. Toimikunta sai 94 akatemiatutkijahakemusta eli vain joka kymmenes hakemus voitiin rahoittaa. Akatemiatutkijan tehtävä on tarkoitettu kokeneelle tutkijalle itsenäiseen tutkimussuunnitelman mukaiseen tieteelliseen työskentelyyn. (Lähde: Suomen Akatemia)

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Kirsi Rilla, p. 0403553218, kirsi.rilla (at) uef.fi

Tutkijatohtori Alejandra Sierra Lopez, p. 0403552219, alejandra.sierralopez (at) uef.fi

Suomen Akatemian tiedote

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin