Uusia akatemiatutkijoita Itä-Suomen yliopistoon

Suomen Akatemian Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt akatemiatutkijan rahoituksen kahdelle Itä-Suomen yliopiston tutkijalle, tutkijatohtori Kati Hanhinevalle täysjyväviljatuotteiden käytön metabolisten biomarkkerien määrittämiseen ja yliopistotutkija Merja Heinäniemelle mikroRNA-säätelyn roolin selvittämiseen solujen vuorovaikutuksessa.

Toimikunta myönsi rahoitusta kaikkiaan 11 uudelle akatemiatutkijalle kokouksessaan 20. maaliskuuta. Hakijoita oli 87. Toimikunta käyttää akatemiatutkijoiden palkkaukseen yhteensä noin 4,8 miljoonaa euroa. Rahoitettujen tutkijoiden rahoituskaudet alkavat syyskuussa 2014.

Akatemiatutkijan kausi on viisivuotinen. Rahoituksella edistetään ja vahvistetaan parhaiden kokeneiden tutkijoiden pätevöitymistä akateemiseen johtajuuteen ja vakiinnutetaan heidän asemaansa itsenäisenä tutkijana. Hakijoiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota myös lahjakkaiden tutkijoiden nousujohteiseen tutkijanuraan.

Entistä tarkempaa tietoa täysjyväviljan vaikutuksista

Kliinisen ravitsemustieteen yksikössä työskentelevän Kati Hanhinevan tutkimushankkeen tavoitteena on täysjyväviljatuotteiden käytön metabolisten biomarkkereiden määrittäminen.

Laajan epidemiologisen tutkimusnäytön perusteella täysjyvävilja osana ruokavaliota on hyödyksi terveydelle. Vaikka viljatuotteiden hyöty kroonisten sairauksien ehkäisemisessä tunnetaan verrattain hyvin, on epäselvää, mistä viljan ainesosista ja elimistön aineenvaihdunnallisista tekijöistä hyödyt johtuvat. Nykyaikaisilla laaja-alaisilla metabolomiikka-analyyseillä pystytään selvittämään samanaikaisesti jopa tuhansien yhdisteiden tasoeroja tutkittavissa näytteissä. Hanhineva soveltaa menetelmää täysjyväviljaviljassa olevien bioaktiivisten yhdisteiden karakterisointiin in vitro -mallissa, joka mahdollistaa yhdisteiden vaiheittaisen analysoinnin ruoansulatuksen aikana. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan täysjyväviljan käytöstä seuraavia aineenvaihduntamuutoksia koe-eläimillä. Tavoitteena on löytää biomarkkereita, jotka osaltaan selittävät väestötason tutkimuksissa havaittuja täysjyvätuotteiden terveyshyötyjä.

MikroRNA-säätely mukana solujen vuorovaikutuksessa

Biolääketieteen yksikössä työskentelevä Merja Heinäniemi tarkastelee akatemiatutkijan hankkeessaan mikroRNA-säätelyn roolia endoteelisolujen vuorovaikutuksessa muiden solutyyppien kanssa.

Nisäkkäillä tunnetaan yli 250 eri solutyyppiä, joista jokaisella on tunnusomainen geenien luentaprofiili. Solujen erilaistumisen ja stabiilisuuden säätely ovat välttämättömiä terveydelle. Soluista eritettävät nukleiinihappomolekyylit ovat hiljattain löydetty säätelyreitti, jolla on tärkeä merkitys terveydelle. Hankkeessa selvitetään niiden roolia mm. sydämen vajaatoiminnan kehittymisessä. Tutkimuksessa hyödynnetään laskennallisen biologian menetelmiä laajojen aineistojen analysoimiseen sekä säätely-yhteyksien mallintamiseen. Se on jatkoa aiemmalle tutkimukselle (Heinäniemi et al Nature Methods 2013), jossa kartoitettiin solun sisäistä säätelymekanismia. Hanke auttaa rakentamaan systeemitason ymmärrystä solujen välisestä viestinnästä.


Lisätietoja:

Tutkijatohtori Kati Hanhineva, p. 0403552364, kati.hanhineva (at) uef.fi

Yliopistotutkija Merja Heinäniemi, p. 0403553049, merja.heinaniemi (at) uef.fi


Suomen Akatemian tiedote http://www.aka.fi/fi/A/Suomen-Akatemia/Mediapalvelut/Tiedotteet1/Uusia-akatemiatutkijoita-biotieteiden-ja-ympariston-tutkimuksen-alalle/

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin