Uusi verianalyysi ennustaa kuolemanriskiä

Ihmisen aineenvaihdunnan yleistä tilaa voidaan kuvata monipuolisesti uudella tieteellisellä verianalyysilla. Sen avulla on nyt löydetty lyhyen aikavälin kuolleisuutta ennakoivia merkkiaineita.

Jos henkilö kuuluu tutkimuksessa löydettyjen merkkiaineiden pitoisuuksien perusteella riskiryhmään, on hänellä muuhun väestöön verrattuna moninkertainen riski kuolla seuraavien viiden vuoden aikana. Tutkimus perustuu yli 17 000 suomalaisen ja virolaisen tutkimushenkilön verinäytteisiin.

Kuolleisuuteen yhdistyivät neljä verestä mitattavaa merkkiainetta: kahden valkuaisaineen pitoisuudet (albumiini ja alfa-1 hapan glykoproteiini), rasva-aineenvaihduntaa kuvaava muuttuja (isojen elimistön rasva-aineenvaihdunnasta vastaavien lipoproteiinipartikkelien koko) ja veren sitruunahappopitoisuus. Näitä normaaliin aineenvaihduntaan liittyviä merkkiaineita esiintyy veressä kaikilla ihmisillä, mutta tutkimuksen mukaan ratkaisevaa on niiden suhteellinen määrä.

Tutkimuksessa mitatut merkkiaineet olivat riippumattomia tunnetuista kuolleisuuden riskitekijöistä kuten iästä, tupakoinnista, alkoholinkäytöstä, kolesterolista, lihavuudesta ja verenpaineesta. Verestä mitatut merkkiaineet yhdistyivät kuolleisuuteen myös terveillä tutkimushenkilöillä, joilla ei ollut todettu diabetesta, syöpä- tai verisuonitauteja.

Uusi menetelmä antaa toiveita siitä, että tulevaisuudessa näennäisesti terveiden henkilöiden kohonnut kuolleisuusriski voitaisiin tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa ja heidät voitaisiin ohjata asianmukaisiin jatkotutkimuksiin ja hoitoon.

Tutkimus on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Aihe vaatii vielä jatkotutkimuksia ennen mahdollisia käytännön kliinisiä sovelluksia terveydenhuollossa.

Tutkimuksessa käytettyä menetelmää on kehittänyt laskennallisen lääketieteen tutkimusryhmä Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen yhteistyönä lähes kymmenen vuoden ajan. Menetelmä perustuu ydinmagneettiseen resonanssispektroskopiaan (Nuclear Magnetic Resonance, NMR), jonka avulla yhdestä verinäytteestä voidaan määrittää yli 200 elimistön aineenvaihduntaa kuvaavaa merkkiainetta.

Uutta verianalyysimenetelmää on käytetty viime vuosina laajasti metabolisten sairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien tutkimuksiin. Menetelmällä on saatu uutta tietoa myös mm. pitkäaikaisen liikunnan terveysvaikutuksista. Menetelmän hyödyntämisestä on kolmen vuoden aikana julkaistu noin 50 tieteellistä artikkelia.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä Oulun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen, Suomen Molekyylilääketieteen instituutin (FIMM), ja Viron Geenikeskuksen (Tarton yliopisto) kanssa. Yksi tutkimuksen johtajista on professori Mika Ala-Korpela Oulun yliopistosta. Mittaukset suorittaneen NMR-metabolomiikkalaboratorion johtajana Itä-Suomen yliopistossa toimii tohtori Pasi Soininen.

Tutkimus julkaistiin arvostetussa PLoS Medicine -julkaisusarjassa 25.2.2014.

Lisätietoja:

Mika Ala-Korpela, laskennallisen lääketieteen professori
Oulun yliopisto, terveystieteiden laitos
puh. 040 1977 657, sähköposti: mika.ala-korpela@computationalmedicine.fi

Pasi Soininen, NMR-metabolomiikkalaboratorion johtaja (teknologiset tiedustelut)
Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos
puh. 040 355 3246, sähköposti: pasi.soininen@uef.fi

Tutkimusryhmän kotisivut: http://www.computationalmedicine.fi/

Tieteelliset julkaisut aiheesta:

Uusin tutkimus aiheesta:

PLoS Medicine, 11, e1001606, 2014; doi: 10.1371/journal.pmed.1001606
Tutkimus julkaistu 25.2.2014:

Biomarker profiling by nuclear magnetic resonance spectroscopy for the prediction of all-cause mortality: An observational study of 17,345 persons

K. Fischer, J. Kettunen, P. Würtz, T. Haller, A. S. Havulinna, A. J. Kangas, P. Soininen, T. Esko, M.-L. Tammesoo, R. Mägi, S. Smit, A. Palotie, S. Ripatti, V. Salomaa, M. Ala-Korpela#, M. Perola#, A. Metspalu#   (#Tutkimuksen johtajat)

Aiempia aiheeseen liittyviä julkaisuja:

(1) Metabolic signatures of insulin resistance in 7,098 young adults
P. Würtz, V.-P. Mäkinen, P. Soininen, A. J. Kangas, T. Tukiainen, J. Kettunen, M. J. Savolainen, J. S. Viikari, T. Rönnemaa, M. Kähönen, T. Lehtimäki, S. Ripatti, O. T. Raitakari, M.-R. Järvelin, M. Ala-Korpela
Diabetes 61, 1372-1380, 2012

(2) High-throughput quantification of circulating metabolites improves prediction of subclinical atherosclerosis
P. Würtz, J. Raiko, C. G. Magnussen, P. Soininen, A. J. Kangas, T. Tynkkynen, R. Thomson,    R. Laatikainen, M. J. Savolainen, J. Laurikka, P. Kuukasjärvi, M. Tarkka, P. J. Karhunen, A. Jula, J. S. Viikari, M. Kähönen, T. Lehtimäki, M. Juonala, M. Ala-Korpela#, O. T. Raitakari#   (#Tutkimuksen johtajat)
European Heart Journal 33, 2307-2316, 2012

(3) Long-term leisure-time physical activity and serum metabolome
U. M. Kujala, V.-P. Mäkinen, I. Heinonen, P. Soininen, A. J. Kangas, T. H. Leskinen, P. Rahkila, P. Würtz, V. Kovanen, S. Cheng, S. Sipilä, M. Hirvensalo, R. Telama, T. Tammelin, M. J. Savolainen, A. Pouta, P. F. O'Reilly, P. Mäntyselkä, J. Viikari, M. Kähönen, T. Lehtimäki, P. Elliott, M. J. Vanhala, O. T. Raitakari, M.-R. Järvelin, J. Kaprio, H. Kainulainen, M. Ala-Korpela
Circulation 127, 340-348, 2013

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin