Uusi julkaisu luo kokonaiskuvaa Suomen luonnon hyödyistä

Miksi kansainvälinen luonnon tutkimus ja politiikka ovat yhä enemmän kiinnostuneita ekosysteemipalveluista? Miksi Suomessakin puhe puusta, kaloista, suomarjoista sekä veden kierrosta ja maisemasta yhdistyy yhä useammin keskusteluun ekosysteemipalveluista?  Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa –julkaisu kehittää kokonaisvaltaista näkökulmaa Suomen luontoon. Ekosysteemipalvelujen käsite auttaa jäsentämään luonnon tuotteita ja palveluja entistä systemaattisemmin. Kun kuva luonnon hyödyllisyydestä tarkentuu ja monipuolistuu, myös luonnon arvo ja merkitys kasvavat.

Miltä Suomen metsien, peltojen, soiden ja sisävesien ekosysteemipalvelut näyttävät, kun ne ensimmäisen kerran esitetään kansainvälisessä CICES-luokittelussa (Common International Classification of Ecosystem Services)?  Ovatko sektoripolitiikat Suomessa sokeita?  Onko luontopolitiikka kabinetti- vai keittiöpolitiikkaa? Johtaako luonnon rahamääräinen arvottaminen parempaan luontopolitiikkaan? Miksi ympäristökiistojen hallitsemassa julkisuudessa uusi raportti nostaa otsikkoonsa yhdistävän luonnon?

Maj ja Tor Nesslingin säätiön rahoittaman tutkimuksen yleistajuinen raportti vastaa  ekosysteemipalveluja koskeviin kysymyksiin. Julkaisu luo katsauksen ekosysteemipalveluihin liittyvään politiikkaan ja tarjoaa tietoa ekosysteemipalvelujen edistämisestä Suomessa. Itä-Suomen yliopiston ja Pellervon taloustutkimus PTT:n yhteistyössä muiden tahojen kanssa toteuttamaa hanketta on johtanut emeritusprofessori Olli Saastamoinen Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolta.

Raportti löytyy kokonaisuudessaan verkko-osoitteesta http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1426-2/urn_isbn_978-952-61-1426-2.pdf


Lisätietoja:
Olli Saastamoinen, p. +358 50 4423 462, +358 50 5522 296, olli.saastamoinen (at) uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin