Urheilujohtamisen opinnot nyt myös verkossa

Urheilujohtamisen opinnot alkoivat Itä-Suomen yliopistossa syksyllä 2013. Nämä kontaktiopetuksena järjestetyt ja kauppatieteiden laitoksen tarjoamat opinnot ovat saaneet erinomaisen vastaanoton, ja opintokokonaisuus on ollut yksi laitoksen suosituimmista kokonaisuuksista. Syksystä 2014 lähtien opintoja on voinut suorittaa myös verkko-opintoina avoimessa yliopistossa.

Urheilujohtamisen opintokokonaisuus koostuu viidestä opintojaksosta: Urheilujohtaminen, Urheilumarkkinointi ja brändien hallinta, Urheiluoikeus, Sport economics ja Tapahtumajohtaminen. Kukin opintojakso on laajuudeltaan kuusi opintopistettä. Avoin yliopisto on syyskuun alusta lähtien tarjonnut verkko-opintoina kaksi opintokokonaisuuteen sisältyvää jaksoa: Urheilujohtaminen ja Sport economics. Loput kolme opintojaksoa tulevat opetustarjontaan loppuvuodesta 2014. Tämän jälkeen kaikki urheilujohtamisen opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot on mahdollista suorittaa Avoimen yliopiston kautta verkko-opintoina ympäri vuoden.

Tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa opintoja myös kontaktiopetuksena. Tänä lukuvuonna Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella järjestetään vielä Urheilujohtaminen-, Urheilumarkkinointi ja brändien hallinta- sekä Sport economics -opintojaksot. Näistä seuraavana on vuorossa Urheilumarkkinointi ja brändien hallinta, joka alkaa 3. marraskuuta. Avoimen yliopiston kautta on mahdollista suorittaa vain urheilujohtamisen opintokokonaisuuden verkko-opintoja, mutta opiskelijat saavat osallistua myös luennoille. Lisätietoa opintojaksoista ja opintojaksoille ilmoittautumisesta Itä-Suomen yliopiston Weboodista ja Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Urheilujohtamisen opintokokonaisuudessa keskitytään urheiluun liiketoiminnan näkökulmasta, ja huomioidaan johtamisen ja markkinoinnin piirteet. Opinnot antavat valmiuksia esimerkiksi urheilubrändin rakentamiseen ja ylläpitoon, vapaaehtoisten johtamiseen, sponsorointiin, oikeudellisiin kysymyksiin ja urheilutapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen.

Avoimessa yliopistossa suoritettavat opinnot ovat erinomainen väylä urheilujohtamisen opiskeluun. Opiskelijat voivat suorittaa koko opintokokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja. Opintoihin ei ole ikärajoja, eikä ammatillisia tai pohjakoulutusvaatimuksia. Avoimen yliopiston opinnot on suunniteltu työn ohella tapahtuvaan koulutukseen ja ammatillisen osaamisen syventämiseen. Opintoja voi suorittaa mistä päin tahansa verkko-opintoina. Työn ohella oppimista edesauttavat myös joustavat aikataulut. Opintojaksot suoritetaan erilaisilla oppimistehtävillä, opintopäiväkirjoilla ja verkkotenteillä.

Urheilujohtamisen opintokokonaisuuden suunnittelu ja pilotointi on toteutettu osana itäsuomalaisten urheiluakatemioiden sekä yliopiston ja ammattikorkeakoulujen yhteistä "Itäsuomalaista osaamista urheilijan polulle" -hanketta (2URAA). Urheilujohtamisen opintojen lisäksi hankkeessa kehitetään urheiluakatemioiden ja oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä urheilijan polkua osana oppilaitosten ohjausprosesseja. Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen rahoittamaa hanketta hallinnoi Joensuun urheiluakatemia. Itä-Suomen yliopisto on hankkeessa osatoteuttajana.

Lisätietoja: Suunnittelija Marjaana Mukkala, Avoin yliopisto, puh. 050 363 7505, marjaana.mukkala(at)uef.fi, Projektitutkija Juho Nenonen, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 344 8243, juho.nenonen(at)uef.fi

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin