Urheiluakatemiaopinnoista tukea kahden uran suunnitteluun ja toteuttamiseen

Itä-Suomen yliopistossa on hyväksytty viidentoista opintopisteen laajuiset urheiluakatemiaopinnot osaksi yliopiston yhteisiä opintoja. Opintokokonaisuutta on suunniteltu osana kampusten käytäntöjen yhtenäistämistä.

Joensuun kampuksella opintopisteitä on ollut mahdollista saada aiemminkin. Käytäntö on perua Joensuun yliopiston ajalta. Savonlinnassa tai Kuopiossa vastaavaa käytäntöä ei ole kuitenkaan ollut.

– Eri urheiluakatemioiden toiminta-alueella sijaitsevien kampusten käytäntöjen yhtenäistäminen on tärkeä osa Itä-Suomen yliopiston toimintojen kehittämistä, opintopalveluiden päällikkö Erja Widgrén-Sallinen toteaa.

Hänen mukaansa hyväksyttyjen urheiluakatemiaopintojen myötä akatemiasta tulee näkyvämpi osa yliopiston toimintaa ja urheilevien opiskelijoiden ohjausprosesseja.

Tukea kahdelle uralle

Urheiluakatemiaopintojen (15 op) ytimessä on kahden uran tekemisen tukeminen ja urheilijaopiskelijan kokonaisvaltainen kehittyminen. Opinnot koostuvat urheiluvalmentautumisesta, kahden uran suunnittelemisesta ja toteutuksesta sekä hankitun osaamisen näkyväksi tekemisestä. Syksystä 2014 alkaen opintoja voivat suorittaa kaikki Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijat, joilla on urheiluakatemia-status. Joissakin tutkinnoissa opintoja voi sisällyttää myös tutkintoon.

Urheiluakatemiaopintoihin sisäänrakennettu niin sanotun kahden uran (Dual Career) tekemisen arvostaminen sekä tavoitteellisen valmentautumisen ja urheilusta hankitun osaamisen näkyväksi tekeminen myötäilevät kansallisia huippu-urheilun strategisia linjauksia. Vuonna 2013 käynnistetyn urheiluakatemiaohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on nimenomaan tukea huippu-urheilijoita siinä, että he pystyvät samanaikaisesti valmentautumaan ja etenemään opinnoissaan.

Kolmen itäsuomalaisen akatemian ja oppilaitosten henkilöstön voimin tehtyä akatemiatoiminnan rakentamista osaksi opintoja voidaan pitää uraa uurtavana.

– Hienoa oli huomata, että meillä on yhteinen tavoite, jonka saavuttaminen palvelee sekä yhteistä että kunkin organisaation omaa kehittämistä, projektikoordinaattori Anu Korhonen kiittää prosessissa mukana olleita osapuolia.

– Tietääkseni vastaavaa ei ole tehty muissa Suomen urheiluakatemioissa tai korkea-asteen oppilaitoksissa. Toivottavasti muut saavat hyviä vinkkejä meidän luomistamme käytänteistä.

Yliopistossa tehty työ saa pian jatkoa ainakin Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakouluissa, joissa työstetään vastaavia opintojaksoja osaksi ammattikorkeakoulujen opetustarjontaa.

Urheilijan ohjauspolun kuvausta kehitetään

Opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen näkee uudet opinnot merkittävänä osana urheilijan ohjauspolun mallintamista sekä toimijoiden välistä verkottumista.

– Olemme jo useamman vuoden ajan puhuneet siitä, että yliopiston sisällä tulisi olla yhtenäiset toimintaohjeet urheilijan kohtaamiselle. Nyt on konkreettisesti lähdetty käymään keskustelua tiedekuntien ohjaavien tahojen, urheilevien opiskelijoiden ja akatemioiden kanssa. Samalla on luotu kosketuspintaa opetuksen kehittämiseen, kun myös urheiluakatemia-asioita nostetaan opintoasiainvastaavien vuosikelloon ja osaksi kehittämistyötä.

Seuraavaksi yhteisellä työlistalla onkin kuvaus urheilijan polusta Itä-Suomen yliopistossa. Aivan alusta urheilijan polun kuvaustakaan ei tarvitse tehdä. Vuosien varrella on syntynyt jo monia hyviä käytänteitä, joita uudessa verkostossa nyt levitetään ja kehitetään edelleen.

Yksi tällainen hyvä käytäntö on uusien opiskelijoiden starttikeskustelu, joita Kuopion kampuksella on käyty jo muutaman vuoden ajan. Urheiluakatemian koordinaattorin ja urheilijan välisessä starttikeskustelussa käydään läpi käytännön asioita sekä urheilun että opiskelun osalta.

– Koen, että starttikeskustelun jälkeen yhteydenpito on puolin ja toisin helpompaa. Akatemiatoiminnassa on tärkeää, että urheilijoita kohdataan ja heitä kuunnellaan, Pohjois-Savon urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattori Johanna Tikkanen vahvistaa käsitystä keskustelujen merkityksestä.

Hyvien kokemusten rohkaisemana ja osana käytäntöjen yhtenäistämistä starttikeskustelu tuotiinkin ensin osaksi Joensuun kampuksen toimintaa ja sitten osaksi yliopiston opetussuunnitelmiin kirjattuja urheiluakatemiaopintoja.

Urheiluakatemiaopintojen kokonaisuutta on työstetty osana itäsuomalaisten urheiluakatemioiden ja korkea-asteen oppilaitosten yhteistä "Itäsuomalaista osaamista urheilijan polulle" (2URAA) hanketta. Siinä mallinnetaan akatemioiden ja oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä urheilijan polkua osana oppilaitosten ohjausprosesseja. Lisäksi hankkeessa kehitetään urheilujohtamisen opintoja osaksi Itä-Suomen yliopiston opintotarjontaa sekä lisätään urheilijan ohjaukseen liittyvää tutkimustyötä.


Lisätietoa:
Opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen, puh. 044 716 2145, tuija.pasanen(at)uef.fi
Projekti-/akatemiakoordinaattori Anu Korhonen, puh. 050 590 6530, anu.korhonen(at)jns.fi
Huippu-urheilukoordinaattori Johanna Tikkanen, puh. 044 718 1795, johanna.tikkanen(at)kuopio.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin