Ukrainan kriisi ei tuo kylmän sodan rajoja takaisin: Rajatutkimuksen maailmankonferenssissa esillä uutta tutkimusta entisen Neuvostoliiton alueen rajojen synnystä ja muutoksesta


Joensuussa ja Pietarissa 9–13.6.2014 järjestettävä rajatutkimuksen maailmankonferenssi pureutuu tämän hetken kansainvälisen politiikan kuumimpaan kysymykseen entisen Neuvostoliiton alueen rajoista. Konferenssissa esitellään EU:n tutkimusohjelman EUBORDERSCAPES-hankkeen ensivaiheen tuloksia, jotka valottavat eri näkökulmista Ukrainan kriisin taustoja. Mukana hankkeessa on sekä ukrainalaisia että venäläisiä tutkijoita.

Entisen Neuvostoliiton rajoja koskevan tutkimuksen vetäjä professori Ilkka Liikanen toteaa, että Venäjän voimatoimet Krimillä ja kannanotot Itä-Ukrainan tilanteeseen merkitsevät lopullista irrottautumista alueellisen järjestyksen johtavasta periaatteesta, entisen Neuvostoliiton sisäisten hallinnollisten rajojen koskemattomuudesta.

– Venäjän kannanotot ovat jo pidempään painottaneet geopoliittisia vastakkainasetteluja ja sotilaallisia turvallisuusuhkia ja viimeaikoina myös yhä enemmän rajojen ylikäyvää huolenpitoa "maanmiehistä". Venäjän politiikka on siten erkaantunut dramaattisesti niistä alueellisen yhteistyön visioista, joita on hehkutettu esimerkiksi EU:n kanssa toteutetuissa rajayhteistyön ohjelmissa, Liikanen sanoo.

– Viimeistään Ukrainan tapahtumien valossa on selvää, ettei kylmän sodan päättyminen ole merkinnyt yksisuuntaista käännettä kohti globalisaatiota, valtioiden tiiviimpää integroitumista ja rajojen madaltumista, Liikanen jatkaa.

Toisaalta Liikasen mukaan on yhtä selvää, ettei nytkään ole kyse kertakaikkisesta aikakauden käänteestä ja yksiselitteisestä paluusta kylmän sodan maailmaan ja rautaesiripun kaltaisiin rajoihin.

– Venäjän talous ja tulevaisuus ovat sidoksissa globaaleihin verkostoihin. Rajojen sulkeminen johtaisi väistämättömään taloudelliseen kriisiin. Myöskään poliittisesti tämän päivän Venäjä ei ole Neuvostoliiton kaltainen monoliitti. Sen johdossakin esiintyy vaihtoehtoisia politiikkapainotuksia ja päätöksenteossa joudutaan huomioimaan myös kansalaismielipide. Viime vuosikymmeninä venäläiset ovat saaneet kokemusta matkustamisesta ja rajat ylittävästä kanssakäymisestä naapureidensa kanssa ja ovat tuskin halukkaita palaamaan kylmän sodan rajoihin.

– Vaikka Venäjän voimatoimet Ukrainassa painavat itseään toteuttavan ennusteen lailla rajoja koskevaa keskustelua korostamaan geopoliittisia vastakkainasetteluja, sotilaallisen turvallisuuden korostamisella on nytkin rinnakkais- ja vastatendenssejä, jotka pitemmällä tähtäyksellä antavat mahdollisuuden palata alueellista yhteistyötä korostavaan politiikkaan.

Tiedotusvälineet ovat tervetulleita konferenssin tiedotustilaisuuksiin, jotka pidetään maanantaina Joensuussa 9.6. kello 10:45 ja tiistaina 10.6. kello 10:45 Karjalan tutkimuslaitoksen salissa AU104–AU105 (Aurora rakennus). Myös konferenssi on avoin tiedotusvälineille.

Maanantain 9.6. tilaisuuteen osallistuvat: Association for Borderlands Studies -seuran perustajajäsen ja entinen puheenjohtaja, Yhdysvaltojen ja Meksikon rajan asiantuntija professori Oscar Martinez (Arizonan yliopisto, USA), raja-alueiden kulttuuria ja taidetta tutkinut professori Anne-Laure Amilhat Szary (UJF-Grenoble -yliopisto, Ranska), Suomen rajatutkimuksen uranuurtaja professori Anssi Paasi (Oulun yliopisto), Euroopan eri raja-alueita tutkineet professori Ilkka Liikanen ja professori James Scott (Itä-Suomen yliopisto) sekä konferenssin järjestelykomitean vastaava YTT Jussi Laine (ABS/Itä-Suomen yliopisto).

Tiistain 10.6.2014 tiedotustilaisuuteen osallistuvat: Japanin rajakiistoja ja Euraasian rajoja tutkinut professori Akihiro Iwashita (Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaidon yliopisto, Japani), Afrikan rajojen tutkija professori Paul Nugent (Edinburghin yliopisto, Iso-Britannia), Venäjän ja Ukrainan rajaa tutkinut professori Vladimir Kolossov (Venäjän tiedeakatemian maantieteen instituutti, Moskova, Venäjä), USA:n ja Meksikon rajan väkivaltaisuutta ja sukupuolta tutkinut professori Kathleen Staudt (University of Texas El Paso, USA), sekä konferenssin järjestelykomitean vastaava YTT Jussi Laine (ABS/Itä-Suomen yliopisto).

Tiedotustilaisuuden kielet ovat suomi ja englanti. Konferenssin kieli on englanti.

Konferenssin ohjelma löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: http://www.uef.fi/abs2014world

Lisätietoja:
Ilkka Liikanen, puh. 050 4394477, ilkka.liikanen(at)uef.fi; Jussi Laine, puh. 050 4338252, jussi.laine(at)uef.fi; Joni Virkkunen, puh. 050 4424469, joni.virkkunen(at)uef.fi
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin