Tutkimuksesta bisnestä

– Yliopiston tehtävä on tehdä tutkimusta ja tutkimuksen tehtävä on tuottaa uutta tietoa ja se on sinällään riittävää. Kun käydään keskustelua yliopiston kolmannesta tehtävästä, niin yhteiskunnalla alkaa olla kovia odotuksia tutkimuksen suuntaan, miten sitä voidaan hyödyntää myös taloudellisesti. Osa näkee, että bisness ei kuulu tutkimuksen piiriin; me tuotetaan uusia tuloksia, joita muut voi hyödyntää. Osa on sitä mieltä, että yliopiston on hyvä olla aloitteellisesti mukana tiedon hyödyntämisessä, toteaa VTM Tero Montonen.

Montonen selvitti väitöstutkimuksessaan, kuinka sujuva on polku yliopistolta ja tutkija työstä yliopistolähtöiseen yritykseen ja johtajan tehtäviin. Lyhyesti sanottuna liiketoiminnan ja tutkimustyön välisiä yhtäläisyyksiä on enemmän kuin eroja.

– Ne valmiudet, jotka tutkijalla jo ovat olemassa, ne ovat ensiarvoisen tärkeitä kun lähdetään tekemään uutta liiketoimintaa.

Asenteet tuottavat osaamisvajetta

Ongelmana on, että perinteisesti eroja korostetaan yhtäläisyyksiä enemmän ja näin tuotetaan osaamisvajetta.

– Jokainen tutkija kun se tekee tutkimusta, toimii systemaattisesti ja analyyttisesti. Jokaiseen tutkimukseen liittyy aina joku luova elementti. Jos siirrytään liiketoiminnan pariin ja kun lähdetään tutkimuksesta tekemään liiketoimintaa, niin se edellyttää näitä samoja asioita. Tutkijoilla lähtökohtaisesti on myös jo johtamisosaamista, Montonen vakuuttaa.

>> Kuuntele Radio Kantin haastattelu

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin