Tutkijat ja journalistit yhdistävät voimansa Lieksan somaliyhteisön kuvaamisessa

Tutkijat ja pohjoiskarjalaiset media-alan ammattilaiset yhdistävät voimansa Koneen säätiö rajoittamassa hankkeessa, jossa pyritään avaamaan suomalaiseen maahanmuuttokeskusteluun uudenlainen, positiivinen sävy. Rahoitetussa hankkeessa katse luodaan rajaseudun pikkukaupunkiin Lieksaan, ja tarkastellaan paikallista somaliyhteisöä suomalaisen rajaseudun asuttajina ja elävöittäjinä. Yhteistyöhankkeessa ovat mukana kuusi tutkijaa, toimittaja Hannu Kauhanen sekä tuottaja Markku Kuronen. Lisäksi hankkeeseen palkataan valmistumassa oleva lieksansomalialainen opiskelija.

Rakennemuutosten kuihduttamassa Lieksassa väestökato on pienentynyt ja nuorempien ikäluokkien osuus lisääntynyt somalimaahanmuuttajien ansiosta. Yliopistonlehtori Päivi Harisen johtamassa hankkeessa tästä yhteisöstä tuotetaan laaja, tutkimustietoon pohjautuva journalistinen artikkeli, dokumenttifilmi sekä näyttelyosio Tampereen työväenmuseo Werstaan näyttelyyn "Afrikkalaiset Suomessa".

Harisen mukaan suomalainen maahanmuuttokeskustelu on ollut jännitteistä ja poteroihin kaivautunutta.
– Pattitilanteen purkamiseksi tarvitaan uudenlaisia tapoja, joilla nostetaan esiin niitä positiivisia merkityksiä, joita maahanmuuttajaväestöllä on suomalaiselle yhteiskunnalle, erityisesti paikallistasolta katsottuna.

Koneen säätiö rahoitti Päätepisteitä ja uusia alkuja: Lieksansomalit peilin kääntöpuolella -hanketta Jakautuuko Suomi -rahoitushaun ensimmäisellä kierroksella. Apurahan sai yhteensä 11 henkilöä tai työryhmää. Jakautuuko Suomi? -rahoitushaun tavoitteena on lisätä ymmärrystä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja eriarvoisuudesta. Rahoitus on suunnattu erityisesti tutkijoiden ja journalistien yhteishankkeille.

Lisätietoja: Päivi Harinen, puh. 050 362 8068, paivi.harinen(at)uef.fi
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin