Tuore julkaisu korostaa kulttuurintutkimuksen näkökulmaa rajoihin

Tuore julkaisu avaa rajoihin ja niiden ylittämiseen inhimillisen näkökulman. Ääneen pääsevät muun muassa matkailijat, rajaseutujen asukkaat ja siirtolaiset, joiden käsitykset rajoista ja rajanylityksistä laajentavat vallitsevia tulkintoja. Writing at Borders -julkaisussa käsitellään tekstejä, puhetta sekä kirjoittamista Suomen, Viron ja Venäjän alueellisilla ja symbolisilla rajoilla.

Teoksessa nostetaan esiin sellaisten ihmisten kokemuksia sekä rajaseuduille ja rajoille antamia merkityksiä, jotka ovat jääneet huomiotta perinteentutkimuksessa ja taidekirjallisuudessa. Teoksen yhdeksässä artikkelissa nostetaan esiin kulttuurintutkimuksen näkökulma monitieteiseen rajatutkimukseen.

Julkaisun kirjoittajat ovat kulttuurin-, kirjallisuuden- ja kielentutkijoita Itä-Suomen, Helsingin, Tarton, Tallinnan sekä Greifswaldin yliopistoista. Julkaisu on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta "Writing Cultures and Traditions at Borders" (2010–2014).

>> Julkaisun sähköinen versio

>> Tutkimusprojektin kotisivut

Lisätietoja: Tuulikki Kurki, puh. 050 442 2740, tuulikki.kurki(at)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin