Tukea väritutkijalle - sovelluksia metsäteollisuuteen

Itä-Suomen yliopiston fotoniikan instituutin nuorempi tutkija Tapani Hirvonen väritutkimusryhmästä on saanut kokovuotista apurahaa vastaavat apurahat Pohjois-Karjalan rahaston Olavi Hirvosen nimikkorahastosta (15 000 euroa) sekä Puumiesten ammattikasvatussäätiöltä (7 000 euroa) väitöskirjatyön tekemiseen. Hirvonen on saanut aiemmin apurahaa Pohjois-Karjalan maakuntarahastosta vuosina 2011 ja 2012 väitöskirjatutkimuksen aloittamiseen ja tekemiseen. Nyt saaduilla apurahoilla voidaan aloitettu väitöskirjatyö saattaa päätökseen.

Hirvosen filosofian tohtorin tutkintoon tähtäävän tutkimuksen aiheena on puun spektriset ominaisuudet metsäteollisuudessa. Hirvonen selvittää spektri-informaation soveltamista puuta koskemattomiin mittausteknologioihin. Tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuuden konenäköjärjestelmissä, jotka valvovat entistä tehokkaammin esimerkiksi sahatavaran laatua. Väitöskirjatutkimuksen aikana Hirvonen on kehittänyt uuden laajaspektrisen kuvantamisjärjestelmän ja kerännyt sen avulla kattavan spektriaineiston analyysejä varten. Saatuja tuloksia on jo julkaistu alan kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa.  

Tutkimustyö sai alkunsa Itä-Suomen yliopiston SIB Labs -tutkimusyksikön TimTekno-nimisestä Tekes-rahoitteisesta hankkeesta, jossa oli mukana myös Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Measurepolis Development Oy ja useita yrityksiä. Hirvonen tutki hankkeessa spektriin perustuvia teknologioita, jotka ovat nopeasti sovellettavissa teollisuusolosuhteisiin.

Lisätietoja:  

Nuorempi tutkija Tapani Hirvonen, SIB Labs, p. 050 562 7945

Professori Markku Hauta-Kasari, SIB Labs, p. 050 405 6231

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin