Tukea muistisairaiden rauhoittavien lääkkeiden käyttöä selvittävälle tutkimukselle

Yliopiston Apteekki myönsi 19 000 euron apurahan proviisori Laura Saarelaiselle, joka tekee Itä-Suomen yliopistossa väitöstutkimusta muistisairaiden henkilöiden bentsodiatsepiinien käytöstä.

Itä-Suomen yliopistossa tutkijana toimiva proviisori Laura Saarelainen (25) selvittää väitöstutkimuksessaan bentsodiatsepiinien käyttöä ja niihin liittyviä haittavaikutuksia Alzheimerin tautia sairastavilla henkilöillä.

Bentsodiatsepiinit ovat rauhoittavia lääkkeitä, jotka lievittävät ahdistuneisuutta ja helpottavat unihäiriöitä lyhytaikaisessa käytössä. Alzheimerin tauti puolestaan yleistyy Suomessa kuten monissa muissakin maissa väestön ikääntyessä.

– Iäkkäät käyttävät bentsodiatsepiineja usein turhan pitkään, mistä aiheutuu erilaisia haittavaikutuksia ja ylimääräisiä kustannuksia. Alzheimerin tautia sairastavien oireet saattavat jopa pahentua bentsodiatsepiinien liiallisen käytön takia, proviisori Laura Saarelainen sanoo

– Myönsimme lääkehuollon tutkimukseen suunnatun apurahan tänä vuonna tutkimukselle, jonka tulosten avulla voidaan kehittää iäkkäiden henkilöiden lääkehoitoa ja saada aikaan lääkekustannusten säästöjä, sanoo Yliopiston Apteekin tutkimusyhteistyöstä vastaava johtaja Inka Puumalainen.

Yliopiston Apteekki on myöntänyt vastaavia apurahoja jo vuodesta 1956 alkaen. Viimeiset kymmenen vuotta apuraha on myönnetty vuosittain. Tänä vuonna apurahaa haki kymmenen henkilöä.

Lisätietoja tutkimuksesta:
Tutkija, proviisori Laura Saarelainen
puh. 050 309 5536 ja laura.saarelainen@uef.fi

Lisätietoja apurahasta:
Farmasian tohtori, proviisori Inka Puumalainen, Yliopiston Apteekki

Johtaja, koulutus, tutkimus ja yhteiskuntasuhteet
puh. 09 5420 4506 ja inka.puumalainen@yliopistonapteekki.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin