Toomas Kotkas yleisen oikeustieteen ja sosiaalioikeuden professoriksi

Toomas Kotkas on valittu Itä-Suomen yliopiston yleisen oikeustieteen ja sosiaalioikeuden professoriksi 1.12.2014 alkaen.

Kotkas on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon vuonna 1997, oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 1999 ja oikeustieteen tohtorin tutkinnon vuonna 2004 Helsingin yliopistossa.

Kotkas on akateemisella urallaan työskennellyt eri tehtävissä, muun muassa assistenttina, yliopistonlehtorina ja vanhempana tutkijana Helsingin yliopistossa vuosina 1997–2010. Vuosina 2011–2012 hän työskenteli erikoistutkijana Kansaneläkelaitoksen tutkimusosastolla. Itä-Suomen yliopistossa Kotkas on ollut yleisen oikeustieteen ja sosiaalioikeuden professorina vuodesta 2013. Kotkas on Helsingin yliopiston dosentti.

Kotkaksen julkaisutuotanto on laaja-alaista ja monipuolista. Tutkimusmonografioiden lisäksi hän on julkaissut lukuisia kansainvälisiä ja kansallisia referee-artikkeleja tutkimusalansa arvostetuissa tiedelehdissä. Kotkas on tutkimustyössään syventynyt erityisesti sosiaalioikeuteen, oikeus ja yhteiskuntateoriaan sekä oikeushistoriaan.

Toomas Kotkaksen painolaatuinen kuva löytyy osoitteesta www.uef.fi/nimityskuvat.

Lisätietoja: Toomas Kotkas, puh. 050 355 2632, toomas.kotkas(at)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin