Toimenpideohjelma terveystieteiden tiedekunnan talouden tasapainottamiseen

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan tavoitteena on 2,7 miljoonan euron kustannussäästöt vuoden 2015 loppuun mennessä.

Terveystieteiden tiedekunnan vuoden 2013 talous oli noin 2,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.  Yliopiston hallitus päätti yt-neuvottelujen aloittamisen yhteydessä 9. huhtikuuta selvittää mahdollisuudet tiedekunnan toiminnan rakenteelliseen kehittämiseen ja talouden tasapainottamiseen.

Toimenpiteisiin kuuluvat henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet, toimintojen uudelleenjärjestelyt ja tilankäytön vähentäminen.  Toukokuun lopussa päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen irtisanottavien määrä jäi lopulta 23 työntekijään. Lisäksi yliopisto lomautti tiedekunnasta neljä työntekijää ja osa-aikaisti yhden työntekijän.

Tiedekunnan toiminnan rakenteellisen kehittämisen toimenpiteet kohdistuvat muun muassa tutkimus- ja opetusresurssien sekä opetuksen ja tutkimuksen tukitehtävien uudelleenorganisointiin ja hallinto- ja tukipalvelujen järjestämiseen yli laitosrajojen. Näihin toimenpiteisiin liittyen määräaikaisia työsuhteita päättyy eikä kaikkia eläköitymisen vuoksi vapautuvia tehtäviä täytetä. Tämä koskee noin 30 henkilöä vuosien 2014–2015 aikana. Osa eläköitymisen kautta vapautuvista tehtävistä on tarkoitus täyttää muina tehtävinä.

Henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden kohteena on opetus- ja tutkimushenkilöstöstä 28 työntekijää, opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstöstä 19 työntekijää sekä hallinto-, toimisto- ja muusta henkilöstöstä 11 työntekijää.

Henkilöstövähennyksien kautta saatavat säästöt vuoden 2015 loppuun mennessä on lähes kaksi miljoonaa euroa, tilakustannuksista 230 000 euroa ja muilla säästötoimilla 528 000 euroa. Yhteensä säästötoimien vaikutukset ovat 2,7 miljoonaa euroa.

Tiedekunnan talouden arvioidaan olevan tasapainossa vuonna 2016.


Lisätietoja:

Rehtori Perttu Vartiainen, 050 301 1530

Dekaani Hilkka Soininen, 040 573 5749

Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen, 040 355 2299

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin