Tieteidenvälisiä ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin

Itä-Suomen yliopiston uuden strategian viitekehyksenä ovat maailmanlaajuiset haasteet, joihin yliopiston tieteidenvälisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla haetaan ratkaisuja. Tutkimus ja koulutus rakentaa vastuullista ja kestävää tulevaisuutta. Yliopiston hallitus hyväksyi strategian vuosille 2015–2020  kokouksessaan 1. huhtikuuta.

Yliopiston tunnistamat neljä maailmanlaajuista haastetta ovat ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys; ikääntyminen, elintavat ja terveys; oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa sekä kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat. Nämä neljä aluetta kuvaavat yliopiston tutkimuksen ja opetuksen keskeisiä osaamisalueita.

Strategian mukaan korkeatasoiset ja kansainvälisesti verkottuneet tutkimusalueet yhdistävät yliopiston eri alojen huippuosaamisen. Tutkimuksesta odotetaan tieteellisten läpimurtojen lisäksi uutta tietoa ja innovaatioita yhteiskunnan päätöksentekoon ja elinkeinoelämän kehittämiseen.

Yliopiston tutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista, monitieteistä ja vaikuttavaa. Tavoitteena on sijoittua maailman 200 parhaan tutkimusyliopiston joukkoon ja vahvoilla tutkimusaloilla 50 parhaan joukkoon.

Rehtori Perttu Vartiaisen mukaan yliopistoyhteisössä on neljän ensimmäisen vuoden aikana saavutettu hyvä yhteisymmärrys siitä, miten monitieteisen yliopiston kokonaisuus voi entistä paremmin palvella suomalaista yhteiskuntaa, ihmiskuntaa ja Itä-Suomea.

 – Tämä edellyttää meiltä entistä rohkeampia valintoja ja kunnianhimoisten, vaikkakin realististen tavoitteiden asettamista, Vartiainen sanoo.

Akateemisen rehtorin Jukka Mönkkösen mukaan strategiassa korostuu tutkimuksen ja koulutuksen monitieteellisyys. – Samalla yliopiston tavoitetasoa on nostettu, toimintaa fokusoitu ja haettu selkeää profiilia.

Strategiassaan yliopisto on määritellyt tutkimuksensa vahvuusalueet. Sen mukaan Itä-Suomen yliopistossa on viisi kansainvälisen huipputason tutkimusaluetta ja viisi kehittynyttä, vahvaa tutkimusaluetta.

Kansainvälisen huipputason tutkimusalueet

Kehittyneet, vahvat tutkimusalueet

Lisäksi yliopistossa on nousevia tutkimusalueita, jotka määritellään osana tiedekuntien strategiatyötä.

Yliopiston tarjoama koulutus on vetovoimaista ja opetus opiskelijakeskeistä.

Tavoitteena on, että Itä-Suomen yliopistossa on Suomen paras oppimisympäristö, opetus on pedagogisesti korkeatasoista ja opetusprosessit ovat tehokkaita.

Yliopiston uudessa strategiassa korostuu aktiivinen yhteistyö sektoritutkimuslaitosten, alueellisten toimijoiden ja kampuskaupunkien kanssa.

Yliopiston henkilöstö ja opiskelijat sekä keskeiset sidosryhmät ovat osallistuneet strategian valmisteluun. Myös strategian toteuttamisessa vuorovaikutteisuus yliopistoyhteisön ja sidosryhmien välillä on tiivistä. Strategian toimenpideohjelma valmistuu syksyllä 2014.

Lisätietoja:

Rehtori Perttu Vartiainen, 050 301 1530

Akateeminen rehtori Jukka Mönkkönen, 040 728 8057

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin