Teollisuusneuvos Väänäsen rahasto tukee yliopiston puualan tutkimusta

Itä-Suomen yliopiston yhteyteen perustettava teollisuusneuvos Heikki Väänäsen rahasto tukee yliopiston puuhun liittyvää tutkimusta. Tavoitteena on lisätä tutkimukseen perustuvaa tietoa puusta, edesauttaa uusien puutuotteiden kehittämistä sekä edistää puun käyttöä ja käytettävyyttä erilaisiin tarpeisiin. Tukea suunnataan erityisesti Itä-Suomen alueella tehtävälle puualan tutkimukselle.

Teollisuusneuvos Heikki Väänäsen rahaston peruspääoma muodostuu Väänäsen tekemästä yhden miljoonan euron lahjoituksesta. Rahasto jakaa vuosittain apurahoja tutkijoille sekä myöntää rahoitusta tutkijoiden palkkaamiseen ja puualan tutkimushankkeille.

Lisäksi rahasto tukee vuosittain järjestettävää puualan tieteellistä seminaaria. Keväällä 2015 ensimmäistä kertaa järjestettävä seminaari on nimeltään "Karelia Symposium". Yliopisto vastaa tieteellisen seminaarin järjestämisestä.

Rahaston varoja kartuttaa Aino ja Heikki Väänäsen säätiön vuosittaiset lahjoitukset rahastoon.

Rahaston toimikuntaan vuosille 2014–2017 on nimetty puheenjohtajaksi akateeminen rehtori Jukka Mönkkönen, jäseniksi teollisuusneuvos Heikki Väänänen, dekaani Jukka Jurvelin, metsätieteiden osastonjohtaja Jari Kouki, metsänhoitotieteen professori Heli Peltola, Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen ja johtava hallintopäällikkö Arja Hirvonen.

Toimikunnan tehtävänä on rahaston varojen vuosittaisen käyttösuunnitelman laatiminen. Lisäksi toimikunta tekee esitykset jaettavista apurahoista sekä tutkija- ja hankerahoituksen myöntämisestä.

Lisätietoja:

Teollisuusneuvos Heikki Väänänen, 040 752 9111

Rehtori Perttu Vartiainen, 050 301 1530

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin