Teknologia ei saa ottaa liikaa valtaa leikkaussaleissa tai teho-osastoilla

Viimeisimpinä vuosikymmeninä on leikkaussaleissa ja teho-osastoilla tapahtunut huomattava teknologinen muutos. Kuten informaatioteknologiaa, myös terveysteknologiaa leimaa jatkuva päivittämiskierre. Niin ollen kiivas muutostahti jatkuu sairaaloissa yhä.

FT, dosentti ja yliopistonlehtori Johanna Uotinen on haastatellut uusimmassa tutkimuksessaan leikkaussaleissa ja teho-osastoilla työskenteleviä lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa. Tarkoituksena on ollut kartoittaa heidän kokemuksiaan uusista teknologioista, joita saleissa ja osastoilla käytetään.

Tutkimuksessa selvisi, että etenkin pisimmän uran tehneet työntekijät ovat huolissaan terveysteknologioiden yhä kasvavasta roolista hoitotyössä. Teknologioiden jatkuva lisääntyminen ja muutos vaikuttavat jokapäiväiseen työhön. Haastateltavia mietitytti, jääkö potilas välillä kokonaan huomioimatta, kun työntekijöiden on jatkuvasti keskityttävä teknologiaan ja sen moitteettomaan toimimiseen.

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, ettei hoitotyössä kone voi koskaan korvata ihmistä. Paras lopputulos hoidon kannalta saadaan, kun lääkäreiden ja hoitajien ammattitaito ja kokemus yhdistetään teknologiaan. Vaikka laite voi olla ihmistä tarkempi, se ei väsy eikä sille satu inhimillisiä erehdyksiä, edellyttävät esimerkiksi laitteen oikeat säädöt aina ihmisen tietämystä.

– Haastateltavien ammattitaito pitää laitteet hoitotilanteissa oikealla paikallaan, leikkaussaleissa ja teho-osastoilla tehtävän hoitotyön lavasteina. Teknologialla on tärkeä työtä tukeva tehtävä, mutta pääroolia se ei koskaan saa, kuvailee Uotinen.

Uotisen tutkimus edustaa kulttuurista terveystutkimusta, joka tarkastelee terveyteen ja sairauteen sekä terveydenhoitoon liittyviä kysymyksiä kulttuurintutkimuksen keinoin. Uotisen artikkeleita on käytetty muun muassa hoitoalan opetuksessa.

Lisätietoja:
Yliopistonlehtori Johanna Uotinen, johanna.uotinen(at)uef.fi, p. 050 442 4334

Uotisen tutkimusartikkeli: "Puhetta laatikoista, joissa on satunnaislukugeneraattori"

Lue aiheesta lisää

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin