Tekes rahoittaa, kauppatieteilijät tutkivat - tavoitteena ketterämpi liiketoiminnan kehittäminen

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen innovaatiojohtamisen tutkijat osallistuvat kaksivuotiseen hankkeeseen "Ketterät liiketoimintaa edistävät yhteiskehittämisen käytännöt" (AGILE). Hanke käynnistyi 1.1.2014.

Tutkimuksessa etsitään vastauksia siihen, miten erilaisten yhteiskehittämisen käytäntöjen avulla luodaan kannattavaa liiketoimintaa. Tarkastelussa ovat yritysten väliset suhteet, yritysten ja konsulttien väliset suhteet sekä erilaiset liiketoiminnan kehittämisen verkostot. Haasteena on se, miten useiden toimijoiden tekemä yhteiskehittäminen saadaan muokatuksi helposti toteutettavaksi ja tehokkaaksi käytännöksi.

Tutkimustiedon ohella hankkeessa tuotetaan ja testataan käytännönläheisiä työkaluja, joiden avulla pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada kehitystyöhönsä nopeutta, joustavuutta ja tehoja. Hankkeen aikana tehdään sähköinen käsikirja pk-yritysten käyttöön.

AGILE-hanke valikoitui Tekesin rahoitettavaksi kovan kilpailun jälkeen. Liideri-ohjelman haussa oli kaikkiaan reilut 70 tutkimushakemusta ja rahoitusta 3 miljoonaa euroa. Kaksivuotisen hankkeen yhteisbudjetti on noin 900 000 euroa, josta Tekesin rahoitusosuus on 60 prosenttia. Loput rahoituksesta tulee osallistuvilta yliopistoilta. Mukana ovat Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja konsortion koordinaattorina toimiva Turun yliopisto. Yliopistojen lisäksi hankkeeseen osallistuu kymmenen pk-yritystä eri puolilta Suomea.

Lisätietoja: Professori Päivi Eriksson, puh. 0400 219 482, paivi.eriksson(at)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin