Tekes rahoittaa 875 000 eurolla digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tutkimusta

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos on mukana laajassa digitaalisen myynnin ja markkinoinnin Diva-tutkimushankkeessa. Innovaatiorahoituskeskus Tekes rahoittaa hanketta 875 000 eurolla. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,25 miljoonaa euroa.

Diva-tutkimushankkeen (Toward Smart Sales through Creating Value in Business-to-Business Markets in a Digitalized World) avulla saadaan uutta tietoa siitä, miten yritys voi tuottaa arvoa b-to-b-asiakkaille digitaalisissa kanavissa ja asiakaskohtaamisissa. Uuden tiedon pohjalta kehitetään työkaluja tukemaan yritysasiakkaan ostomatkaa digitaalisissa kanavissa.

Lisäksi hanke tarjoaa ohjeistusta ja tukea yritysjohdolle johtamisen, markkinoinnin ja myynnin uudistamiseksi vastaamaan digiajan vaatimuksia.

– Asiakaskokemusten kansainvälinen tutkimus digitaalisissa kanavissa on lähes poikkeuksetta keskittynyt kuluttaja-asiakkaiden tutkimukseen. Meillä on vain vähän tietoa siitä, kuinka yritysasiakas toimii verkossa ja asennoituu verkkoasiointiin, sekä millaiset palveluelementit tuottavat lisäarvoa yritysasiakkaalle digitaalisessa kanavassa. Siksi tämän hankkeen tieteellinen sekä käytännöllinen merkitys on suuri. Keskusteluissamme yritysten kanssa kävi ilmi, että hankkeen uutuusarvo yrityksille on merkittävä ja lisäymmärrystä aiheesta kaivataan kipeästi. Tämä tutkimushanke vahvistaa entisestään digitaalisen asiakaskäyttäytymisen tutkimusta Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella, professori Tommi Laukkanen iloitsee.

Tammikuun alusta alkavaa 2,5-vuotista tutkimushanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja toteuttajina Itä-Suomen yliopiston lisäksi ovat VTT ja Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeessa tehdään tiivistä kansainvälistä tutkimusyhteistyötä belgialaisen Vlerick Business Schoolin kanssa. Hankkeen yrityskumppaneita ja -rahoittajia ovat Digia, G4S, Martela, TeliaSonera ja Terveystalo.

Lisätietoja: professori Tommi Laukkanen, Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos, puh. 050 438 7423, tommi.laukkanen(at)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin