Taimenten käyttäytymisessä on periytyvää vaihtelua

Uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen heikkoa tilaa on perinteisesti tuettu laitoskasvatetuilla istukkailla, mutta istutusten tuotto on heikentynyt. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kalan yksilöllisesti pysyvät käyttäytymispiirteet selittävät yksilöiden välisiä eroja luonnonympäristössä selviämisessä. Uusi taimenella tehty suomalaistutkimus osoittaa nyt, että kalayksilöt eroavat ennustettavasti toisistaan uuden ympäristön tutkimiseen, aktiivisuuteen ja stressiherkkyyteen liittyvissä käyttäytymispiirteissä, ja että tietyissä käyttäytymispiirteissä on periytyviä komponentteja.

Itä-Suomen yliopiston Biologian laitoksen professori Raine Kortet ja apulaisprofessori Anssi Vainikka selvittivät yhdessä RKTL:n erikoistutkijoiden Jorma Piirosen ja Pekka Hyvärisen sekä MTT:n tutkijan Matti Janhusen kanssa keskeisten taimenen käyttäytymispiirteiden pysyvyyttä ja periytyvyyttä tunnetuista vanhemmista tuotettuja puolisisaria vertailemalla. Tutkimus toteutettiin Paltamossa Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) Kainuun kalantutkimusasemalla.

Tutkimusryhmä havaitsi, että tutkitut käyttäytymispiirteet olivat yksilöllisesti toistettavia, eli kaloilla oli niin sanottuja pysyviä persoonallisuuspiirteitä. Lisäksi tietty stressiherkkyyteen liittyvä käyttäytyminen, esimerkiksi jähmettyminen, oli tilastollisesti periytyvää noin  14 prosentin tasolla. Näin ollen, laitosympäristössä ja luonnossa tapahtuva stressiominaisuuksien suhteen ei-satunnainen kuolleisuus voi muovata kalakannan periytyviä ominaisuuksia ja sitä kautta johtaa vaikeasti peruutettaviin muutoksiin, jotka pahimmillaan heikentävät kalojen kykyä väistää petoja tai lisäävät kalojen alttiutta jäädä kalastajien saaliiksi.

Työstä kirjoitettu tutkimusartikkeli on parasta aikaa painossa Behavioral Ecology and Sociobiology-tiedesarjassa.

KORTET, R., VAINIKKA, A., JANHUNEN, M., PIIRONEN, J. & HYVÄRINEN, P. 2014: Behavioral variation shows heritability in juvenile brown trout Salmo trutta. Behavioral Ecology and Sociobiology, in press.


Lisätietoja:

Apulaisprofessori Anssi Vainikka, Biologian laitos, Itä-Suomen yliopisto, anssi.vainikka@uef.fi,
+358 500443290

Professori Raine Kortet, Biologian laitos, Itä-Suomen yliopisto, raine.kortet@uef.fi, +358 504422693

Tutkija Matti Janhunen, MTT, matti.janhunen@mtt.fi, +358 295317262

Erikoistutkija, dosentti, Jorma Piironen, RKTL, Jorma.Piironen@rktl.fi, +358 400170326

Erikoistutkija, dosentti, Pekka Hyvärinen, RKTL, Pekka.Hyvarinen@rktl.fi, +358 400 285506

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin