Tähän kaupunkien kannattaisi investoida - kävelyväylät ja pyörätiet lisäävät liikkumista kustannus-vaikuttavasti

Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että satsaaminen pyöräteihin, kävelyväyliin ja puistoihin on kustannus-vaikuttava keino väestön liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen kaupunkiseuduilla. Myös suhteellisen halvat askelmittarit ja kouluissa tehdyt interventiot lisäävät liikuntaa kustannus-vaikuttavasti. American Journal of Health Promotion -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin, mitkä keinot liikuttavat väestöä parhaiten.

Kaikkein suurin kustannus-vaikuttavuus väestön liikunta-aktiivisuuden lisäämisessä oli kävelyväylillä. Seuraavaksi tulivat pyörätiet ja koulujen terveyskasvatusohjelmat.

Väestötasolla, esimerkiksi kunnissa, liikunnan lisäämisen kustannus-vaikuttavuutta on tutkittu toistaiseksi erittäin vähän sekä Suomessa että maailmalla. Sen sijaan yksilötason tutkimuksia liikunnan vaikutuksista löytyy runsaasti. Tutkija Virpi Kuvaja-Köllnerin mukaan väestötasoa koskeva tieto liikunnan lisäämisen kustannus-vaikuttavuudesta olisi kuitenkin hyödyllistä poliittisessa päätöksenteossa.
– Vaikka terveydenhuollon ja muiden julkisten palvelujen budjetit ovat tiukalla, olisi taloudellisesti kannattavaa lisätä väestön liikunta-aktiivisuutta tekemällä muutoksia rakennettuun ympäristöön, Kuvaja-Köllner sanoo.

Marraskuussa julkaistu tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston terveystaloustieteilijöiden tutkimushanketta, jossa tarkastellaan, mitkä keinot liikuttavat väestöä parhaiten. Jatkossa selvitetään kuntien liikuntapolitiikan vaikuttavuutta ja tehokkuutta useampien suomalaisten rekisteriaineistojen pohjalta.

Johanna Laineen, Virpi Kuvaja-Köllnerin, Eija Pietilän, Mikko Koivunevan, Hannu Valtosen ja Eila Kankaanpää tutkimuksen, Cost-Effectiveness of Population-Level Physical Activity Interventions: A Systematic Review, tiivistelmä on luettavissa American Journal of Health Promotion -lehden sivuilla osoitteessa http://www.ajhpcontents.com/doi/abs/10.4278/ajhp.131210-LIT-622.

Lisätietoja: Virpi Kuvaja-Köllner, puh.040 820 6761, virpi-liisa.kuvaja-kollner(at)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin