Sydäntutkimussäätiön suurin apuraha geeniterapian kehittämiseen

Sydäntutkimussäätiö on myöntänyt Itä-Suomen yliopiston tutkijoille kaikkiaan yli 380 000 euroa apurahoja tieteelliseen sydäntutkimukseen. Apurahansaajat ovat A.I. Virtanen -instituutin, kliinisen lääketieteen yksikön, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön, biolääketieteen yksikön, farmasian laitoksen sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkijoita.

Suurimman kolmivuotisen apurahan, määrältään 180 000 euroa, sai akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualan tutkimusryhmä , joka kehittää uuden sukupolven geeniterapiaa sydän- ja verisuonitautien hoitoon. Kansainvälisesti arvostetun tutkimusryhmän työ keskittyy sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon tehostamalla paikallisia paranemisprosesseja. Tutkimustyössä kehitetään menetelmiä, joilla voidaan kuljettaa paranemisprosessia ohjaavia perimän koodeja vaurioalueelle tai sairaaseen suoneen. Keskeinen aihe on kehittää uudissuonikasvua huonon verenkierron alueella.

Professori Johanna Kuusisto sai 50 000 euron apurahan tutkimukseen, jonka kohteena ovat kardiomyopatiat Suomessa, niiden genetiikka, fenotyyppi, patogeneesi ja prognoosi.

Professori Tomi Laitiselle myönnettiin 44 500 euroa tutkimukseen, jonka aiheena on vasemman kammion dyssynkronian faasianalyysi sydänpotilaiden hoidon suunnittelussa ja ennusteen arvioinnissa.

Dosentti Jari Antero Laukkanen sai 25 000 euron apurahan sydänperäisen äkkikuoleman vaaratekijöitä selvittävään prospektiiviseen seurantatutkimukseen ja meta-analyysiin.

Dosentti, yliopistotutkija  Jaana Rysä sai 20 000 euron apurahan tutkimukseen, jonka aiheena on PXR verenpaineen säätelijänä. Tutkija, FT Vesa Turkki sai niin ikään 20 000 euron apurahan tutkimukseen, jonka kohteena on LDLR-geeninsiirto muokattujen HIV-vektorien avulla.

Professori Tiina Laatikainen sai 10 000 euron apurahan tutkimukseen, jossa selvitetään valtimotautien hoidon laatua perusterveydenhuollossa.

Säätiö myönsi tukea myös väitöskirjatutkimuksille. TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti, farmaseutti Henna Jalkanen sai 8 000 euron apurahan ravitsemus- ja liikuntaintervention vaikutusta ylipainoon ja muihin metabolisiin riskitekijöihin alakouluikäisillä lapsilla selvittävään tutkimukseen. 6000 euron apurahan saivat nuorempi tutkija, FM Suvi Jauhiainen tutkimukseen, jonka aiheena ovat verisuoniendoteelikasvutekijöiden ja niiden reseptorien vaikutukset endoteelisoluilla sekä patologisissa leesioissa ja nuorempi tutkija, FM Anna-Kaisa Ruotsalainen tutkimukseen, jonka kohteena on transkriptiofaktori Nrf2 sydäninfarktissa ja valtimotrombin muodostuksessa. Niin ikään 6000 euroa myönnettiin apurahatutkija, FM Pyry Toivaselle endoteelikasvutekijöiden rakenteen, toiminnan ja terapeuttisten sovellusten tutkimiseen sekä väitöskirjatutkija, MSc Sari Maarit Karppiselle tutkimukseen, joka selvittää sarkoplasmiselta kalvostolta vapautuvien kalsiumionien roolia varhaisen sikiön sydämensykkeen säätelyssä.

Sydäntutkimussäätiö tuki tänä vuonna yhteensä 80 tutkijaa tai tutkimusryhmää yhteensä 1,7 miljoonalla eurolla.

Hae tutkijoiden yhteystietoja puhelinluettelosta

Sydäntutkimussäätiön tiedote 10.4.

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin