Suositut urheilujohtamisen opinnot syksyllä myös verkko-opintoina avoimessa yliopistossa

Urheilujohtamisen opintokokonaisuus (30 op) jatkuu Itä-Suomen yliopistossa myös ensi lukuvuonna. Ensi syksynä opintoja on mahdollista suorittaa myös verkko-opintoina avoimessa yliopistossa. Kauppatieteiden laitoksen tarjoama urheilujohtamisen sivuainekokonaisuus on ollut erittäin suosittu. Ensimmäisen lukuvuoden aikana se veti lähes 400 aiheesta kiinnostunutta opiskelijaa.

Avoimessa yliopistossa opiskelija voi suorittaa oman mielenkiintonsa mukaan joko koko urheilujohtamisen opintokokonaisuuden tai yksittäisiä jaksoja. Avoimen yliopiston opetuksessa ei ole ikärajoja eikä pohjakoulutusvaatimuksia. Opiskelumuodot on suunniteltu aikuisopiskelijan tarpeisiin. Opintoja voi suorittaa joustavassa aikataulussa ja samalla syventää ammatillista osaamista. Avoin yliopisto tiedottaa elo-syyskuussa jaksojen tarkemmat alkamisajat.

Kauppatieteiden laitos ja avoin yliopisto toteuttavat urheilujohtamisen kontaktiopetuksen ja verkko-opintokokonaisuuden osana itäsuomalaisten urheiluakatemioiden sekä yliopiston ja ammattikorkeakoulujen yhteistä "Itäsuomalaista osaamista urheilijan polulle" -hanketta (2URAA). Urheilujohtamisen opintojen lisäksi hankkeessa kehitetään urheiluakatemioiden ja oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä urheilijan polkua osana oppilaitosten ohjausprosesseja. Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen rahoittamaa hanketta hallinnoi Joensuun urheiluakatemia. Itä-Suomen yliopisto on hankkeessa osatoteuttajana. Toukokuussa 2014 hankkeelle myönnettiin urheilujohtamisen opintojen kehittämiseen tarkoitettu lisärahoitus.

Lisätietoja: suunnittelija Marjaana Mukkala, Avoin yliopisto, 050 363 7505, marjaana.mukkala(at)uef.fi, projektitutkija Juho Nenonen, Itä-Suomen yliopisto, 050 344 8243, juho.nenonen(at)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin