Suomen Kulttuurirahastolta tukea Itä-Suomen yliopiston tutkijoille

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt jälleen apurahoja eri alojen tutkijoille. Apurahansaajat julkistettiin 27. helmikuuta.

Elli Turusen rahastosta myönnettiin filosofian tohtori Jouni Ihalaisen skitsofrenian sosiaalisia häiriöitä eläinmallilla käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 26 000 euroa, proviisori Saku Väätäisen metabolisen oireyhtymän elämänlaatuvaikutuksia ja potilaiden tunnistamista käsittelevään väitöskirjatyöhön 22 000 euroa, proviisori Eva María del Amo Paezin lääkehoidossa hyödynnettävien farmakokineettisten parametrien ennustamista käsittelevään väitöskirjatyöhön 22 000 euroa ja proviisori Piia Kokkosen SIRT6-säätelijöitä käsittelevään väitöskirjatyöhön 11 000 euroa.

Pehr August ja Saga Steniuksen rahastosta myönnettiin filosofian tohtori Maarit Hallikaiselle kolesteroliaineenvaihdunnan ja valtimoterveyden välisiä yhteyksiä käsittelevään tutkimukseen 26 000 euroa, psykologian maisteri Ilona Hallikaiselle Alzheimerin tautia sairastavan potilaan kognitiivista suoriutumista käsittelevään väitöskirjatyöhön 11 000 euroa ja terveystieteiden tohtori Marjorita Sormuselle kodin ja koulun terveysyhteistyötä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 3 000 euroa.

Ester ja Uuno Kokin rahastosta myönnettiin filosofian maisteri Hanna Leinoselle syöpäsolujen karakterisointia käsittelevään väitöskirjatyöhön 22 000 euroa ja M.Sc. in Public Health Ifeoma Onyekalle hoitoon hakeutuvien huumeiden käyttäjien terveyttä Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön 22 000 euroa.

Kauppatieteiden maisteri, M.Sc. Maarit Lammassaari sai yksityisten terveyspalveluorganisaatioiden liiketoimintaa käsittelevään väitöskirjatyöhön Irma Äärin rahastosta        22 000 euroa.

Filosofian tohtori Elisa Aaltola sai sentimentalismia moraalipsykologiassa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen Brita Reenpään rahastosta 26 000 euron apurahan.

Proviisori (väit.) Niina Aaltoselle myönnetiin elimistön kannabinoidijärjestelmää käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen Anja ja Mirja Tissarin rahastosta 26 000 euroa.

Terveystieteiden maisteri Marjo Eskelinen sai ruokavalion pitkäaikaisvaikutuksia kognitiolle, dementiariskille sekä depressiolle käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen Ester ja Uuno Kokin rahastosta 13 000 euroa.

Ph.D. James Fick sai kuormituksen vaikutuksia naudan nivelruston solujen toimintaan ja kykyyn tuottaa rustokudosta käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana  Alma ja Jussi Jalkasen rahastosta 26 000 euroa.

Filosofian maisteri Anna Kårlund sai mansikan bioaktiivisia yhdisteitä ja makua käsittelevään väitöskirjatyöhön Alma ja Jussi Jalkasen rahastosta 22 000 euroa.

M.D. Yuriy Pomeshchik sai ihmisperäisen iPS-solutransplantaation ja IL33-hoidon yhdistelmää selkäydinvaurion hoidossa käsittelevään väitöskirjatyöhön Jouko Pentikäisen rahastosta 22 000 euroa.

Lääketieteen kandidaatti Paavo Halonen sai sydämen vajaatoiminnan geeniterapiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön Maire ja Aimo Mäkisen rahastosta 11 000 euroa.

Professori Tomi-Pekka Tuomainen ja FIND-tutkimusryhmä saivat D-vitamiinilisän vaikutusta yleisimpien kansansairauksien ilmaantumisessa käsittelevään tutkimukseen Kaarlo af Heurlinin rahastosta 10 000 euroa.

Filosofian maisteri Katriina Huumonen sai epigenetiikkaa ja ympäristöriskejä käsittelevään väitöskirjatyöhön Aino, Armi ja Erkki Korven rahastosta 6 500 euroa.

Professori Jukka Jurvelinille myönnettiin  6th Nordic Meeting on Quantitative Imaging of Cartilage -konferenssin järjestämiseen Maili Aution rahastosta 4 000 euroa.

Teologian tohtori Heta Hurskainen sai Venäjän ortodoksisen kirkon kirkollista ja kansallista identiteettiä Neuvostoliiton jälkeen teologisessa tarkastelussa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen Ekumenian tutkimuksen rahastosta 26 000 euroa.

Filosofian tohtori Taija Kaarlenkaski sai karjanhoidon muutoksia ja niiden vaikutuksia ihmisten ja eläinten suhteisiin käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Taru, Ilmari ja Pentti Mannisen rahastosta 26 000 euroa.

Filosofian maisteri Marjukka Piirainen sai kainuulaista piha- ja puutarhakulttuuria käsittelevään väitöskirjatyöhön Yleisrahastosta 22 000 euroa.

Filosofian maisteri Janne Rantala sai rakenteen käsitettä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen Etelä-Afrikassa, Mosambikissa ja Suomessa Rauha ja Isak Julinin rahastosta 15 000 euroa.

M.A. Barnali Sarkar tilaa, paikkaa ja ympäristöä englanninkielisessä intialaisessa nykykirjallisuudessa käsittelevään väitöskirjatyöhön Yleisrahastosta 22 000 euroa.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Sirkku Ranta sai ammattikasvatuksen ajan järjestyksiä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen Hotelli- ja ravintolaneuvoston rahastosta 11 000 euroa.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Aini Rokkonen äitejä hauraassa työmarkkinasidoksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön Aimo ja Seija Pajusen rahastosta 22 000 euroa.

Filosofian tohtori Mervi Kunnasranta ja työryhmä sai luonnonvaraisten eläinten valokuvatunnistusta käsittelevään Tieteen työpajaan Maili Aution rahastosta 50 000 euroa.

Teologian tohtori Pauliina Kainulainen sai suomalaista kontekstuaalista teologiaa globaalissa keskustelussa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 26 000 euroa kolmivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana Brita Reenpään rahastosta.

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hanke sai 75 000 e (koordinoiva taho Suomen Akustisen Ekologian seura r.y., mukana myös Itä-Suomen yliopisto, Sibelius-Akatemia, Yleisradio, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Åbo Akademi).

Yhteystietojen haku

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin