Suomen Akatemialta rahoitusta tutkimusinfrastruktuureille

Suomen Akatemia on myöntänyt rahoitusta kolmelle Itä-Suomen yliopiston tutkimusinfrastruktuurihankkeelle. Rahoitus mahdollistaa geeniterapiassa käytettävien virusvektorien testaamiseen tarvittavan laitteiston hankinnan sekä yliopiston osallistumisen Suomen lajitietokeskuksen ja Suomen hila- ja pilvilaskennan infrastruktuurin kehittämiseen.

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineitä, laitteistoja, aineistoja sekä palveluita, jotka mahdollistavat innovaatiotoiminnan eri vaiheissa tapahtuvan tutkimus- ja kehitystyön. Infrastruktuurit tukevat järjestäytynyttä tutkimustyötä, tutkijankoulutusta ja opetusta sekä kehittävät tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia.

Suomen lajitietokeskus – FinBIF

Tutkimusjohtaja Hannu Saarenmaa sai 493 846 euron rahoituksen Suomen lajitietokeskus – FinBIF -hankkeeseen. Rahoitusta hankkeeseen saivat myös Oulun ja Turun yliopistot. Tavoitteena on kiihdyttää lajitiedon digitointia, tuottamista, kokoamista, yhteen liittämistä ja standardointia sekä avointa jakelua ja hyödyntämistä. Hankkeessa luodaan uudenlainen integroitu e-infrastruktuuri, joka yhdistää kolmenlaista lajitietoa – kokoelmanäytteet, lajihavainnot ja tiedot DNA:sta – ja kytkee ne moderneihin tutkimusmenetelmiin. Virtuaalisissa e-laboratorioissa lajitietoa voidaan analysoida yhdessä ympäristötietojen kanssa. Tällainen tutkimusinfrastruktuuri mahdollistaa tutkimuksellisten läpimurtojen saavuttamisen riittävän nopeasti, jotta uhanalaista biodiversiteettiä voidaan suojella ja hyödyntää kestävästi.

Uusi laitteisto virusvektorien testaukseen

Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala sai 113 238 euron rahoituksen NanoSight NS 300-HS -laitteiston hankkimiseksi Itä-Suomen yliopistossa toimivaan Kansalliseen virusvektorilaboratirioon. Laitteistoa tarvitaan geeniterapiassa käytettävien EATRIS ATMP -virusvektorien laadunvarmistukseen ja testaukseen. Laitteistolla analysoidaan virusvektorien homogeenisuutta, partikkelijakautumista ja mahdollista aggregaatiota. Nämä ovat Euroopan lääkevalvontaviranomaisten edellyttämiä testejä, joiden hyväksyttävät tulokset ovat edellytyksenä geeniterapiassa käytettävien vektorien vapauttamiselle prekliiniseen ja potilaskäyttöön.

Suomen hila- ja pilvilaskennan infrastruktuuri (FGCI)

Professori Tapani Pakkanen sai 149 305 euron rahoituksen Suomen hila- ja pilvilaskennan infrastruktuuri (FGCI) -hankkeeseen. Rahoitusta hankkeeseen saivat myös Lappeenrannan ja Tampereen teknilliset yliopistot, Helsingin, Jyväskylän, Turun ja Oulun yliopistot, Aalto-yliopisto, Åbo Akademi, Geodeettinen laitos ja Tieteen tietotekniikan keskus CSC. Hankkeessa kehitetään koherentti hila- ja pilvilaskentainfrastruktuuri Suomeen. Infrastruktuuri antaa samaan aikaan Suomen tieteelle tehokasta hajautettua laskentakapasiteettia ja mahdollistaa hajautetun laskennan edelleen kehittämisen.

Suomen Akatemia myönsi kaikkiaan 16,7 miljoonaa euroa 41 suomalaiselle tutkimusinfrastruktuurihankkeelle. (Lähde: Suomen Akatemia)

Tutkijoiden yhteystiedot haettavissa puhelinluettelosta

 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin