Suomen Akatemialta rahoitusta tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittämiseen

Suomen Akatemia on myöntänyt Itä-Suomen yliopiston kahdelle hankkeelle yhteensä 645 260 euron rahoituksen uusi energia -rahoitushaussa. Teollisen metsäbiotekniikan ryhmän tutkimus syventyy biopolttoaineiden tuotantoprosessien ja biojalostamon sivujakeiden hyötykäytön kehittämiseen. Ympäristöinformatiikan tutkimusryhmä puolestaan kehittää malleja, joiden avulla voidaan ennustaa energiankulutusta ja optimoida tulevaisuuden energiajärjestelmien toimintaa.

Akatemia-ohjelmasta rahoitusta sai 12 hanketta yhteensä 10,1 miljoonaa euroa rahoituskaudelle 2015–2018. Rahoitetuissa hankkeissa haetaan ratkaisuja energia-alalla tulevan suuren muutoksen hallintaan.

Professori Ari Pappisen johtamassa Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston ja Oulun yliopiston yhteisessä hankkeessa tutkitaan hajautetun biokemikaalien ja biopolttoaineiden tuotannon eri prosessivaihtoehtoja. Tavoitteena on kehittää uusia tuotantokonsepteja sekä kustannustehokkaita erotussovelluksia biojalostamon sivujakeiden hyötykäyttöön. Avainasemassa hankkeessa ovat teolliset symbioosit tai teolliset ekosysteemit, joissa yhden yrityksen jäte tai sivuvirta voi olla toisen yrityksen raaka-aine.

– Tulevaisuudessa teolliset symbioosit tai ekosysteemit voisivat tarjota PK-yrityksille mahdollisuuden toimia osana suurempaa biojalostamoa esimerkiksi hajautetun energian ja biokemikaalien tuotannon muodossa. Teolliset symbioosit tai ekosysteemit nähdään nyt Suomessakin tulevaisuuden biotalousratkaisuna, joka luo runsaasti uusia työpaikkoja. Analogia tälle konseptille on haettu luonnosta eri organismien tavasta toimia yhteistyössä materiaali- ja energiatehokkaasti, kertoo professori Ari Pappinen Itä-Suomen yliopistosta.

Lisäksi hankkeessa arvioidaan uusien biojalostusprosessien kestävyyttä niin talouden, ympäristön ja sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta kuin aluetalouden kannalta. Suomen Akatemia myönsi Kestävää biojalostusta hajautetuissa biojalostamokonsepteissa -hankkeelle rahoitusta yhteensä 784 992 euroa, josta Itä-Suomen yliopiston osuus on 447 897 €.

Professori Mikko Kolehmaisen johtama Itä-Suomen yliopiston ympäristöinformatiikan tutkimusryhmä kehittää sähkönkulutuksen lyhyen aikavälin ennustemenetelmiä yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa.

– Uusien energiamuotojen, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, myötä energian tuotanto on yhä vaihtelevampaa, joka vaatii tulevaisuuden energiajärjestelmältä nykyistä suurempaa joustavuutta. Sähkön kulutuksen ennustettavuus auttaisi energiajärjestelmän hallinnassa ja optimoinnissa, ja erityisesti sähkön kulutushuippujen tasaamisessa, sanoo tutkimuspäällikkö Harri Niska Itä-Suomen yliopistosta.

Kysynnän jousto on merkittävässä roolissa energian tuotannon ja kulutuksen sopeuttamisessa ja integroiduissa energiaratkaisuissa. Tutkimuksessa sovelletaan erilaisia matemaattisia ja tilastollisia menetelmiä kuten neuroverkot, Bayesian menetelmät ja Kalman suodatus. Ennustemalleja kehitettäessä hyödynnetään verkkoyhtiöiltä saatavaa etäluentamittausdataa ja kenttäkokeiden aineistoa sekä avointa dataa. Poikkitieteellisessä tutkimuksessa tehdään yhteistyötä useiden eurooppalaisten yliopistojen kanssa.   Suomen Akatemia myönsi Tampereen teknillisen yliopiston johtamalle Kysynnän joustoa tukevan kuormitusmallinnuksen kehittäminen -hankkeelle rahoitusta yhteensä 668 255 euroa, josta Itä-Suomen yliopiston osuus on 197 363 euroa.

Suomen Akatemia myönsi rahoitusta uusi energia -ohjelmasta 8.12.2014.

Lisätietoja:
 

Kestävää biojalostusta hajautetuissa biojalostamokonsepteissa

Professori Ari Pappinen, p. 050 438 2527, ari.pappinen (at) uef.fi
Tutkija Suvi Kuittinen, p. 050 442 2715, suvi.kuittinen (at) uef.fi

Kysynnän joustoa tukevan kuormitusmallinnuksen kehittäminen

Tutkimuspäällikkö Harri Niska, p. 044 265 1291, harri.niska (at) uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin