Suomalaisten Kemistien Seuran Nuorten tutkijain tunnustuspalkinto Muhammad Safdarille

Suomalaisten Kemistien Seuran on myöntänyt vuoden 2013 Nuorten tutkijain tunnustuspalkinnon FM Muhammad Safdarille hänen pro gradu -työstään "Protease-immobilized microreactors based on gold nanoparticles for efficient protein digestion". Palkinto on suuruudeltaan 1500 euroa.

Safdar suoritti masteriopintonsa Itä-Suomen yliopiston kemian laitoksen kansainvälisessä maisteriohjelmassa vuosina 2012–2013. Palkitussa tutkielmassa yhdistyvät kaksi modernia tutkimusalaa, nanohiukkastutkimus ja proteomiikka. Safdar työskentelee nykyisin nuorempana tutkijana samalla laitoksella. Hänen väitöskirjatyönsä keskittyy mikrofluidistiikan sovellutuksiin proteiinianalytiikassa.

Palkintoperusteissa kiitetään tutkielman teoriaosiota ja huolellista kokeellisen osan kuvausta. Huomionarvoisena pidetään lisäksi sitä, että Safdar on julkaissut tutkimustaan myös arvostetuissa kansainvälisissä sarjoissa.

Lisätietoja:

Nuorempi tutkija Muhammad Safdar, Itä-Suomen yliopisto, kemian laitos, muhammad.safdar (a) uef.fi, p. 0294453433

Suomalaisten Kemistien Seuran toiminnanjohtaja Heleena Karrus, heleena.karrus@kemianseura.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin