Sosiologian professori Leena Koskelle juhlakirja

Itä-Suomen yliopiston sosiologian professorille Leena Koskelle luovutettiin hänen 60-vuotispäivänsä kunniaksi juhlakirja 27. tammikuuta. Juhlakirja Mutta mikä on tutkimuksen teoreettinen kysymys? koostuu Leena Kosken ystävien, kollegoiden ja opiskelijoiden esseistä, pohdinnoista ja analyyseista, joiden kohteina ovat muun muassa kasvatus, koulutus, oppiminen, sosiaaliset hierarkiat ja niitä kohti suunnattu vastarinta sekä ylipäätään elämä yksinkertaisuudessaan ja monimuotoisuudessaan meillä ja muualla, ilman lemmikkieläintä ja sen kanssa, ennen, nyt ja tulevaisuudessa.

Kirjan artikkelien kirjoittajia ovat innoittaneet Leena Kosken tutkimukset suomalaisesta yliopistosta, kansakoulumme aapisten ja lukukirjojen moraalikosmologiasta, naisten elämästä erilaisilla julkisilla tai yksityisillä yhteiskunnallisilla kentillä, vapaasta sivistystyöstä sekä eläimistä, erityisesti koirista, ihmisten maailmassa. Myös Leena Kosken kiinnostuksen kohde, sosiaalinen moraalisine attribuutteineen, ulossulkemisineen, kuulumisen ehtoineen tai puhtauden ja vaaran jännitteisine suhteineen on läsnä kirjan teksteissä monin tavoin.

Kirja koostuu perinteisistä tieteellisistä artikkeleista ja analyyseista, katsauksenomaisista tiivistyksistä, filosofisista tai elämänpoliittisista puheenvuoroista sekä kannanotoista ja tervehdyksistä. Juhlakirja on sekä kunnianosoitus professori Leena Koskelle että osoitus sosiologisen ajattelun, tulkintaperspektiivien ja tutkimuskohteiden loputtomasta moninaisuudesta.

Suomalaisessa sosiologiassa ja kasvatussosiologiassa Leena Koski tunnetaan kriittisenä aikalaisanalyytikkona, oivaltavana moraalihistorian tulkitsijana, tiukkana teoreettisten jäsennysten tivaajana ja aktiivisena yliopistoideologiakeskustelijana. Leena Koski on akateemisella urallaan kouluttanut monta uutta tieteentekijää ja ollut tärkeä mentori monelle aloittelevalle tutkija-opettajalle.

Juhlakirjan ovat toimittaneet Päivi Harinen, Mari Käyhkö ja Anni Rannikko Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta, ja sen on julkaissut tieteellisiä julkaisuja ja popularisoituja tieteellisiä kirjoja kustantava University Press of Eastern Finland.

Lisätietoja: Päivi Harinen, paivi.harinen(at)uef.fi, mari.kayhko(at)uef.fi, Anni Rannikko, anni.rannikko(at)uef.fi


Kirjan sisällys

Johdannoksi ja esipuheeksi

I KASVATUSTA, OPETUSTA JA OPPIMISTA

Juha Hämäläinen: Kasvatusteoria kaunokirjallisena esityksenä

Pirkkoliisa Ahponen: Kansansivistys, aikuiskasvatus ja oppimisyhteiskunta kulttuuripolitiikan kehyksissä

Päivi Atjonen: Kehittämisen sietämätön keveys

Päivi Harinen ja Anni Rannikko: Temppu ja miten se tehdään?

II IRTIOTTOJA JA LÄPILYÖNTEJÄ

Hannu Itkonen: "Tarmompa poikien varjossa"

Antti Kivijärvi: Piilossa kasvattajilta

Anne-Mari Souto ja Jatta Herranen: Toisin valinneet

Mari Käyhkö: Työläistytöt vieraalla maalla

III MUISTELMIA JA AVAUKSIA

Elina Lahelma, Sirpa Lappalainen ja Tarja Tolonen: Teoria vapauttaa

Juha Saari: Pienet asiat, suuret kertomukset

Eeva Jokinen: Elämää autojen kanssa

IV ELÄMÄ ON

Marjatta Vanhalakka-Ruoho: Aikuista puhetta elämänkulusta

Laura Assmuth: Rajat ja reuna-alueet tutkimuskohteina ja näkökulmina

Martti Muukkonen: Patriarkalismi muinaisessa Orientissa

Kirsti Määttänen: Ihmisen ja koiran yhteiselämä lajienvälisyyden näkökulmasta

EPILOGI

Pia Bäcklund, Kaisa Kuisma, Riikka Rahikainen – ja Leena Koski
: Se toinen Leena

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin