Sigrid Juseliuksen säätiöltä tukea Itä-Suomen yliopiston tutkijoille

Sigrid Juseliuksen säätiö on myöntänyt lähes 800 000 euroa apurahoja Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmille. Säätiön tarkoituksena on tukea kansallista ja kansainvälistä lääketieteellistä huipputason tutkimusta. Kotimaisten apurahojen saajat julkistettiin 19. maaliskuuta.

Akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualan ryhmä sai 110 000 euron apurahan geeniterapiassa käytettävien uusien VEGF-kasvutekijöiden ja vektorien tutkimukseen. Akatemiaprofessori Markku Laakson ryhmälle myönnettiin 95 000 euroa tutkimukseen, jossa käytetään uuden sukupolven sekvensointiteknologiaa tyypin 2 diabetekseen ja insuliiniresistenssiin liittyvien uusien geenien tunnistamiseksi.

Professori Carsten Calrberg sai 57 000 euroa D-vitamiinireseptorin antiproliferatiivisten ja immuniteettiin vaikuttavien toimintojen genominlaajuiseen analyysiin. Professori Jari Koistinahon ja professori Jari Tiihosen skitrofrenian molekyylibiologiaan liittyvään tutkimukseen myönnettiin 55 000 euroa.

Professori Jorma Palvimon ryhmälle myönnettiin 49 550 euroa steroidireseptorien SUMOylaation säätelemien geeniohjelmien tutkimukseen. Professori Pasi Tavin ryhmä sai 46 500 euroa uusien PGC-1-isoformien sydänvaikutusten tutkimukseen ja tutkimusjohtaja Anna-Liisa Levosen ryhmä 46 500 euroa tutkimukseen, jonka kohteena on Nrf2-riippuvainen geeninsäätely endoteelissa ja sen merkitys verisuoniterveydelle.

Professori Mikko Hiltusen tutkimusryhmä sai 46 000 euron apurahan uusien Alzheimerin taudin kohdegeenien mekanistiseen in vitro- ja in vivo-karakterisointiin

Professori Raija Tammen ja professori Markku Tammen ryhmälle myönnettiin 45 000 euron apuraha tutkimukseen, jonka kohteena on UDP-N-asetyyliglukosamiinin rooli hyaluroonisynteesissä ja syövän kehityksessä.

Professori Heikki Tanilan ryhmä sai 43 400 euroa tutkimukseen, jonka aiheena on tapahtumamuistin vahvistuminen unen aikana.

Akatemiatutkija Rami Korhosen tutkimusryhmä sai 40 000 euroa tutkimukseen, jossa tutkitaan nivelvaurioiden vaikutusta ruston ja luun adaptaatioon ja etsitään keinoja parantaa nivelrikon ennaltaehkäisyä.

Tutkijatohtori Minna Kaikkosen ryhmä sai 37 000 euroa aterogeneesiin osallistuvien solutyyppien genomimaiseman tutkimukseen ja dosentti Tuure Kinnusen ryhmä 37 000 euroa tutkimukseen, joka selvittää CD4+ T-solujen häiriöiden merkitystä tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä. Dosentti Timo Liimataisen ryhmälle myönnettiin 37 000 euroa tutkimukseen, jonka aiheena on iskeemisen lihaksen ja geeniterapiavasteen magneettikuvaus.

Säätiö myönsi kotimaisia apurahoja kaikkiaan yli 10 miljoonaa euroa.

Tutkijoiden yhteystietoja voi hakea yliopiston puhelinluettelosta

Sigrid Juseliuksen säätiö, kotimaiset apurahat

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin