Seminaari Joensuussa 10.12.: Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle ammatinvalinnassa

Kyvyt ja kiinnostus sukupuolen edelle -seminaarissa syvennytään siihen, miksi koulutus- ja työurat eriytyvät sukupuolen mukaan jo varhaisessa vaiheessa. Itä-Suomen yliopisto järjestää seminaarin Joensuussa 10. joulukuuta klo 14 alkaen.

Nuoret mieltävät yhä tietyt ammattialat sopivammaksi toiselle sukupuolelle. Pojilla on vahvempia näkemyksiä ammattien sukupuolisidonnaisuudesta kuin tytöillä. Tämä käy ilmi juuri valmistuneesta Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitoksen selvityksestä, jossa kysyttiin itäsuomalaisten 9-luokkalaisten ja oppilaanohjaajien näkemyksiä.

– Perhe ja kasvatus vaikuttavat sukupuolisidonnaisten mielikuvien syntymiseen ja huoltajien koulutustausta näkyy nuorten jatkokoulutus- ja urasuunnitelmissa. Sukupuolen mukainen eriytyminen alkaa jo peruskoulussa valinnaisaineiden ja TET-paikkojen valinnassa, sanoo apulaisprofessori Pekka Hirvonen.

Selvityksen tulokset luovat pohjaa keskustelulle, miten koulutus- ja työurien sukupuolen mukaista eriytymistä voisi lieventää ja mitkä kohderyhmät ovat avainasemassa. Seminaarissa kuullaan myös, millaisena segregaatio näyttäytyy tekniikan ja biotalouden aloilla, ja miten sukupuoli on huomioitu oppilaanohjausta varten kehitetyssä perheohjausmallissa.

Seminaarin toivotaan kiinnostavan aineenopettajia, oppilaanohjaajia ja rehtoreita ja alan opiskelijoita. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton.

Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 14–16
Paikka: Joensuun kampus, Yliopistokatu 2, Aurora-rakennus (B-sisäänkäynti), sali AU206


Ohjelma

14.00–14.10 Tilaisuuden avaus
Pekka Hirvonen, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto, fysiikan ja matematiikan laitos

14.10–14.30 Women in Tech: lisää naisia teknologia-aloille!
Piia Simpanen, Teknologiateollisuus

14.30–15.00 Biofem-hanke
Helena Puhakka-Tarvainen, Karelia-ammattikorkeakoulu, Biotalouden keskus

15.00–15.30 Perheohjausmalli ja nuoren sukupuoli ammatinvalinnassa
Jukka Jännetyinen, oppilaanohjaaja, Riihenmäen koulu

15.30–16.00 Segregaation taustatekijät -hankkeen tulokset
Kirsi Ikonen, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto, fysiikan ja matematiikan laitos

Ilmoittautuminen 3.12. mennessä: luma-keskus (at) uef.fi

Lisätietoja:
Pekka Hirvonen, p. 050 3514 897, pekka.e.hirvonen (at) uef.fi
Kirsi Ikonen, p. 050 4521 893, kirsi.ikonen (at) uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin