Selkokielinen oppikirja vastaa huutavaan tarpeeseen

– Kirjaa, joka huomioisi uskonnon opetuksessa kielelliset rajoitteet, ei ole aiemmin ollut olemassakaan. Tarve tälle on siis ollut jo pidemmän aikaa suuri. Kirjan voi suunnata niin monille eri ryhmille.

Näin kertoo juuri julkaistusta ortodoksisen uskonnon selkokielisestä oppikirjasta kirjan toinen kirjoittaja, ortodoksisen uskonnon pedagogiikan lehtori Risto Aikonen. Aikonen on myös vastannut pääosin kirjan valokuvista.

Kirja kertoo selkokielisesti sekä tiivistetysti ortodoksisen uskonnon opeista, perinteistä ja käytännöistä. Jokaisella aukeamalla on käsitelty yksi asia, ja joka rivillä on yksi lause. Kirja kattaa perusopetuksen opetussuunnitelman keskeiset sisällöt.

– Kirja soveltuu kaikille, joilla on kielellisiä haasteita tai niille, jotka haluavat kerrata tai tutustua ortodoksisuuteen matalan kynnyksen kautta.

Kirjaa voi käyttää perusopetuksessa opetuksen eriyttämisessä. Kirjassa on huomioitu se, että kirjaa voi lukea lasten lisäksi koko perhe. Muista uskonnon oppikirjoista poiketen esimerkiksi jumalanpalveluksen kulku on kirjassa selitetty vaiheittain ja käytännönläheisesti. Myös kirjan kuvitus on pedagoginen. Esimerkiksi ikonit on selitetty, ei vain nimetty.

Suuri tarve kirjalle on herännyt viime aikoina nimenomaan kouluissa, joissa on maahanmuuttajaoppilaita. Haasteita ei ole ilmennyt pelkästään kielellisellä puolella, vaan esimerkiksi Venäjältä tulleet oppilaat eivät ole kotimaassaan saaneet ollenkaan uskonnon opetusta. Heille esimerkiksi uskonnollisten käsitteiden selittäminen on ollut haastavaa.

Kirja on apuna myös erilaisista oppimisvaikeuksista kärsivien erityisoppilaiden oman uskonnon opiskelussa. Kirja madaltaa oppimisen ja opettamisen kynnystä sekä opettajalle että oppilaalle.

Myös verkkoon on pian tulossa kirjaa täydentävää materiaalia. Esimerkiksi ortodoksisia kirkkoveisuja on mahdollista kuunnella verkossa. Myös osa kirjan luvuista on kuunneltavissa verkosta, jolloin tekstiä lukiessa sitä voi samalla kuunnella. Verkkoon ladataan täydentävää materiaalia myös opettajia varten. Kirjassa olevalla QR-koodilla pääsee älypuhelimilla suoraan kirjan verkkomateriaaleihin käsiksi.

Aikonen on iloinen siitä, että kirjalla on pystytty näin vastaamaan monikulttuurisuuden haasteeseen. Kirja palvelee näin myös osaltaan kotouttamisen periaatteita. Julkisuudessa kirjaa onkin jo ehditty tituleerata "kulttuuriteoksi".

Pyhät perinteet – ortodoksinen uskontokirja julkaistiin 26. elokuuta. Kirjoittajina Risto Aikonen ja Sirpa Okulov, kuvittajana Ulla Vaajakallio. Kirjan on kustantanut Opetushallitus. S. 278.

Lisätietoja:
Lehtori Risto Aikonen, p. 050 057 7896, risto.aikonen(at)uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin