Savon Sanomien väitöskirjapalkinto Eila Kankaanpäälle

FT Eila Kankaanpään terveystaloustieteen väitöskirja "Studies on Purchasers and Providers of Occupational Health Services in Finland" on saanut Savon Sanomien vuoden väitöskirja palkinnon. Kankaanpää tarkasteli tutkimuksessaan terveydenhuollon markkinoiden toimintaa.

Palkintoperusteluissa todetaan, että Kankaanpään väitöstyö on taloustieteellisenä tutkimuksena tärkeä puheenvuoro eurooppalaisessa tieteellisessä keskustelussa. Taloustieteessä terveydenhuolto nähdään omana erityisenä alueenaan. Siksi on tärkeää tutkia, miten tavanomaisessa tavarantuotannossa kohtuullisen hyvin toimivat kilpailulliset periaatteet toimivat terveydenhuollossa.

Yksi Kankaanpään tutkimuksen havainto oli, että suomalainen työterveyshuolto on eräänlainen 'laboratorio', jossa voidaan tarkastella samanaikaisesti erilaisia organisointiratkaisuja sekä niiden laatu- ja kustannusseuraamuksia. Muissa Pohjoismaissa ei ole vastaavalla tavalla mahdollista tutkia erilaisten terveydenhuollon organisointiratkaisujen toimivuutta, sillä niissä terveyspalvelut on organisoitu yhden hallitsevan mallin mukaisesti.

Kankaanpään työtä kiitetään palkintoperusteluissa siitä, että tutkimuksessa käytetään ansiokkaasti ja huolellisesti tilastotieteellisiä menetelmiä monimutkaisen kysely- ja rekisteritietoja yhdistävien aineistojen analyysiin. Väitöskirjatyön artikkelit on julkaistu korkeatasoisissa terveydenhuoltotutkimuksen ja terveystaloustieteen kansainvälisissä julkaisuissa.


Savon Sanomien päätoimittaja Jari Tourunen luovutti vuoden väitöskirjapalkinnon Eila Kankaanpäälle 13.2. järjestetyssä tilaisuudessa. Palkinto on suuruudeltaan 2 000 euroa.

Kankaanpään väitöskirja tarkastettiin syyskuussa 2012.

>> Eila Kankaanpään väitöstiedote

>> Eila Kankaanpään väitöskirja verkossa

Lisätietoja:
Eila Kankaanpää, puh. 040 355 2672, eila.kankaanpaa@uef.fi

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin