Sauvakävelylle perustermistö

Sauvakävelyn asiantuntijat ovat esittäneet sauvakävelyn määritelmän, perustermistön ja lyhyen historian alan kansainvälisen järjestön ensimmäisessä julkilausumassa. Suomalaisten liikunnan ja liikuntalääketieteen ammattilaisten perustama ICNW, International Council of Nordic Walking, julkaisi perusjulkilausumansa 16. lokakuuta.

Julkilausuma on suomalaisen sauvakävelyn kannalta tärkeä dokumentti, koska se selkeyttää liikuntamuodon yhteydessä käytettyjä termejä ja ennen kaikkea määrittelee, mitä on nykyaikainen sauvakävely: mitkä ovat sen perusperiaatteet, ominaispiirteet ja tavoitteet.

Dokumentissa esitetään myös lyhyt katsaus sauvakävelyn historiaan ja sen kehittymiseen kansainvälisesti Nordic Walking -nimellä tunnetuksi liikuntamuodoksi.

Julkilausuma antaa selkeät suuntaviivat sauvakävelyn tutkimukselle ja opetukselle kansainvälisesti. Se edesauttaa alan tutkimus- ja koulutusohjelmien ja projektien yhdenmukaistamista ja entistä kiinteämpää yhteistyötä eri maiden välillä.

Julkilausuma on luettavissa ICNW:N verkkosivuilla osoitteessa www.NordicWalkingCouncil.com.

Lisätietoja:

Mika Venojärvi

Puheenjohtaja

ICNW – International Council of Nordic Walking ry

m.venojarvi (at) nordicwalkingcouncil.com

www.NordicWalkingCouncil.com

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin