Saimaannorpan kuutti kuoli jälleen kalaverkkoon

Itä-Suomen yliopiston radioseurannassa ollut saimaannorpan kuutti löytyi kuolleena kalaverkosta Saimaan Pihlajavedellä 17. heinäkuuta. Pyydyksen omistava kalastaja ilmoitti tapauksesta välittömästi Itä-Suomen yliopiston tutkijoille. Kyseessä on kuudes kalanpyydyksiin kuollut saimaannorppa ja viides kuutti vuonna 2014.

Verkkoon kuollut kuutti löytyi ulkopuolelta aluetta, jolla rajoitetaan norpalle vaarallisimpien pyydysten käyttöä pyydystyyppiasetuksen nojalla.

– Saimaannorpan poikaset kalastavat nyt aktiivisesti. Valitettavasti näyttää siltä, että ahvenen ja kuhan verkkokalastajat liikkuvat kuuttien kanssa samoilla alueilla. Erityisesti lahdet ovat kuuttien suosiossa, kertoo yliopistotutkija Mervi Kunnasranta Itä-Suomen yliopistosta.

Ensimmäinen vuosi on norpan elämässä kriittisin vaihe ja on arvioitu, että lähes 70 prosenttia poikasista menehtyy ensimmäisen elinvuoden aikana. Havaitusta kuolleisuudesta valtaosan muodostaa pesäpoikas- ja kalanpyydyskuolleisuus.

– On aina hyvin valitettavaa, kun uhanalainen eläin löytyy kuolleena. Norpan tutkimus on pitkäjänteistä ja toivottavasti kuuttitutkimus jatkuu vastoinkäymisistä huolimatta myös tulevana vuonna.

Tutkijat pyrkivät saamaan tietoa etenkin saimaannorpan herkimmästä vaiheesta eli ensimmäisestä vuodesta. Radiolähetin liimataan karvaan, minkä vuoksi se pysyy korkeintaan yhdeksän kuukautta kiinni norpassa.

Kuollut kuutti on jo toinen kalanpyydyksestä löytynyt kuutti, jolla oli radiolähetin. Kunnasrannan mukaan kuutteja kuolee verkkoihin oli niillä lähetin tai ei.  Laite voi lisätä riskiä jäädä kiinni kalanpyydykseen, mutta tällä hetkellä radiolähetintutkimus on ainoa menetelmä tutkia luotettavasti kuuttien käyttäytymistä. Tutkimus tuo tärkeää tietoa kuuttien liikkumisesta suojelun tueksi.

Nyt kuutteja on Itä-Suomen yliopiston seurannassa kaksi ja lisäksi seurantalaite on kiinnitetty viiteen aikuiseen norppaan.

Itä-Suomen yliopiston vetämä kuuttitutkimus toteutetaan osana Metsähallituksen koordinoimaa Saimaannorppa-LIFE –hanketta. Tutkimuksen erityishuomio kohdistuu siihen, miten kuuttien elinpiiri sijoittuu suhteessa verkkokalastusrajoituksiin. Tutkimustietoa hyödynnetään saimaannorpan suojelussa. Hankkeen muita kumppaneita ovat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi, Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö sekä Turun yliopisto.

WWF Suomi toivoo, että verkkokalastusta koskevan kiellon laajentamista sekä alueellisesti että ajallisesti harkittaisiin.

– Nykyisten asetusten voimassaoloaikana on saatu valitettavan paljon näyttöä siitä, että keväisen verkkokiellon pidentäminen on välttämätöntä, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder toteaa.

Nykyiset kalanpyydyksiä koskevat asetukset saimaannorpan suojelemiseksi umpeutuvat keväällä 2016.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Mervi Kunnasranta, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 371 3408

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin