Saastamoisen säätiöltä 100 000 euroa tutkijoiden työhön ulkomailla

Saastamoisen säätiön Itä-Suomen yliopistolle tekemästä 100 000 euron lahjoituksesta tuetaan tänä vuonna neljän Itä-Suomen yliopiston post doc -tutkijan ja kymmenen jatko-opiskelijan tutkimustyötä ulkomailla. Post doc -apurahan saivat FT Emilia Kansanen, FT Merja Jaronen, FT Pekka Poutiainen ja FT Anu Ruusunen. Jatkokoulutettavien apurahan saivat MSc Elham Baranizadeh, MSc Patricia Sarai Girón-Calva, FM Simo Näkki, FM Janne Koponen, MSc Richard Lamprecht, MSc Abigail Emelonye, MSc Hannele Saunders, MSc Thomas Akintayo, YTM Riitta-Leena Leinonen ja MSc Pavitra Paul.

Akateeminen rehtori Jukka Mönkkönen sekä Saastamoisen säätiön edustajat Petra Karttunen ja Seppo Karvinen jakoivat apurahat 17. huhtikuuta.

Tiedotteen lopussa on tarkat tiedot apurahoista, apurahansaajien tutkimusaiheista ja kohdeyliopistoista.

Apurahojen jakotilaisuudessa vas. Seppo Karvinen, Petra Karttunen, Jukka Mönkkönen, Richard Lamprecht, Riitta-Leena Leinonen, Anu Ruusunen, Thomas Akintayo, Simo Näkki, Janne Koponen, Paul Pavitra, Emilia Kansanen ja Patricia Sarai Girón-Calva.

Elektrofiiliset molekyylit ovat lupaava lääkekehityksen kohde

Suurimman apurahan, 22 000 euroa, sai Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen -instituutissa työskentelevä tutkijatohtori Emilia Kansanen, joka tutkii elektrofiilisten molekyylien vaikutusmekanismeja uusissa lääkehoidoissa.

Biologiset systeemit ovat kehittäneet mekanismeja, joiden avulla ne voivat säilyttää tasapainotilan stressitilanteissa. Oksidatiivisen ja elektrofiilisen stressin aikana esimerkiksi aktivoituu signaalireittejä, joiden lopputuotteet voivat muun muassa toimia antioksidentteina, vaimentaa tulehdusreaktiota ja palauttaa proteiinien tuoton ja hajotuksen välisen tasapainon. Näiden solupuolustuksen signaalireittien aktivoiminen on hyödyllistä sairauksissa, joiden synnyssä tulehdusreaktio ja hapetusstressi ovat keskeisiä.

Kansasen tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja vertailla elektrofiilisten lääkeaineiden, nitratun öljyhapon ja dimetyylifumaraatin, aktivoimia signaalireittejä ja proteiinikohteita. Ennakko-oletuksena on, että nämä molekyylit aktivoivat yhtäaikaisesti useita solupuolustuksen signaalireittejä muokkaamalla niiden säätelyproteiineja. Elektrofiiliset molekyylit ovat erittäin lupaava lääkekehityksen kohde ja niiden vaikutusmekanismien selvittäminen on ensiarvoisen tärkeää ennustettaessa sekä niiden toivottuja että ei-toivottuja vaikutuksia.

Tutkimus sisältää vuoden vierailun Pittsburghin yliopistoon Yhdysvaltoihin professori Bruce A. Freemanin laboratorioon farmakologian ja biologisen kemian laitokselle. Vierailun aikana tavoitteena on selvittää erityisesti elektrofiilisten lääkeaineiden proteiinikohteita. Professori Freemanin ryhmän vahvuuksiin kuuluu erityisesti typpijohdannaisten ominaisuuksien, kuten signaalivaikutusten, tutkimus. Ryhmä on muun muassa ensimmäisenä karakterisoinut tutkimuksessa käytettävän nitratun öljyhapon.

Lisätietoja:

Akateeminen rehtori Jukka Mönkkönen, p. 040 728 8057, jukka.monkkonen (at) uef.fi

Tutkijatohtori  Emilia Kansanen, p. 0503871878, emilia.kansanen (at) uef.fi

 

Vuoden 2014 apurahat Saastamoisen Säätiön Itä-Suomen yliopistolle tekemästä 100 000 euron lahjoituksesta jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön ulkomailla Postdoc-tutkijoiden apurahat

 Terveystieteiden tiedekunta

FT Merja Jaronen : 10 000 e 

A.I.Virtanen instituutti

"Seeprakala ihmisenhermoston autoimmuunisairauksien malliorganismina"

Harvard Medical School, Boston, USA

 

FT Emilia Kansanen: 22 000 e

A.I.Virtanen instituutti

"Reactive electrophiles as potential therapeutics – role of endogenous stress signaling pathways"

University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA

 

FT Pekka Poutiainen: 10 000 e

Farmasian laitos

"Selective targeting and PET imaging of breast cancer stem cells"

Harvard Medical School/Martinos Center, Boston, USA

 

FT Anu Ruusunen: 18 000 e

KYS, psykiatrian klinikka

"Ruokavaliointervention mahdollisuudet masennuksen tukihoitona. Kliininen kontrolloitu SMILES"

Deakin University, Geelong, Australia

Jatkokoulutettavien apurahat

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

MSc Elham Baranizadeh: 2 000 e

Sovelletun fysiikan laitos

 "The effect of cloud properties on photolysis rates and new particle formation: Results from 3-D regional CTM PMCAMx-UF"

Stockholm Universität, Sverige

 

MSc Patricia Sarai Girón-Calva: 1 500 e

Ympäristötieteen laitos

"Varhaiset tapahtumat kasvi-kasvi signaloinnissa korkeissa otsonipitoisuuksissa"

University of Turin, Italy

 

FM Simo Näkki: 7 000 e

Sovelletun fysiikan laitos

"Monitoiminnallisen huokoisen lääkeainekuljettajamateriaalin kehittäminen"

Houston Methodist Research Institute, Houston, USA

 

FM Janne Koponen: 5 500 e

Sovelletun fysiikan laitos

"Approksimaatiovirhemenetelmä akustisessa tomografiassa"

University of Brisbane, Australia ja University of Auckland, Uusi-Seelanti

 

MSc Richard Lamprecht: 2 000 e

Ympäristötieteen laitos

"Microbial controls on climate change – a postive feedback from melting permafrost?"

Komi Science Center,  Russia

 

Terveystieteiden tiedekunta

MS Abigail Emelonye: 6 000 e

Hoitotieteen laitos

"Puolison läsnäolo ja synnytyskivun hoito Nigeriassa"

Kubwa General Hospital, Abuja, Nigeria

MS Hannele Saunders: 4 000 e

Hoitotieteen laitos

"Sairaanhoitajien näyttöön perustuvan toiminnan valmiudet yliopistollisissa sairaaloissa"

University of Texas, USA

                                                                                                                                  

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

MSc Thomas Akintayo: 5 700 e

Yhteiskuntatieteiden laitos

"Multiculturalism: A case study of Nigerian social work"

Graphity Appraisals LTD, Lagos, Nigeria

 

YTM Riitta-Leena Leinonen: 2 300 e

Yhteiskuntatieteiden laitos

"Sosiaalityön ja terapian rajapinnalla – sosiaalityöntekijöiden terapiasuuntautuneisuus psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa"

University of Utah, USA

 

MSc Pavitra Paul, 4 000 e

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

"Random regret minimization: an exploration for a new choice model in health economics"

University of Berlin, Germany

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin