Rajat ja kohtaamiset puhututtavat historiantutkijoita Joensuussa 14.-17.8.

Jo 28. kertaa järjestettävä pohjoismainen historioitsijatapaaminen kokoaa noin 350 historiantutkijaa Joensuuhun 14.–17. elokuuta. Kongressiin osallistuu tutkijoita kaikista viidestä Pohjoismaasta. Ensimmäistä kertaa Joensuussa järjestettävän tapaamisen teemana on "Ylityksiä – rajoja ja kohtaamisia pohjoisessa tilassa".

Valitulla teemalla halutaan korostaa Karjalan ja Joensuun maantieteellistä sekä historiallista asemaa rajaseutuna ja rajakaupunkina. Lisäksi halutaan nostaa esiin Itä-Suomen yliopistossa tehtävää ansiokasta erilaisiin rajoihin kohdistuvaa tutkimusta.

Seuraavan kerran Suomessa vuonna 2029

Pohjoismaisen historioitsijatapaamisen järjestävät Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitos sekä Suomen historiallinen seura. Joka kolmas vuosi järjestettävä pohjoismainen historioitsijatapaaminen pidetään vuoronperään kussakin Pohjoismaassa ja niiden eri yliopistoissa. Kunkin Pohjoismaan kohdalle tapahtuma osuu joka 15 vuosi. Jos Suomen yliopistojen historian opetuspaikkojen lukumäärä pysyy tulevaisuudessakin nykyisellään, pidettäisiin tapahtuma seuraavan kerran Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2104.

Suomessa se järjestetään seuraavan kerran vuonna 2029. Pohjoismaisella historioitsijakongressilla on pitkät perinteet, ja se järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1905.

Yli 300 esitelmää

Itä-Suomen yliopistossa järjestettävässä historioitsijatapaamisessa pidetään yli 300 esitelmää, joissa rajoja ja kohtaamisia käsitellään hyvin laajasti. Rajoihin ei pureuduta vain fyysisten rajojen ja rajaseutujen kysymyksenä, vaan myös esimerkiksi kulttuurien ja tieteenalojen rajojen ylityksinä.

Tapahtuman pääesitelmöitsijä on historiatieteiden kansainvälisen komitean (CISH) presidentti, professori Marjatta Hietala Tampereen yliopistosta. Hän tarkastelee torstaina (14.8.) suomalaisten roolia pohjoismaisessa historian tiedeyhteisössä. Kansainvälisesti tunnetuin puhuja on perjantain (15.8.) pääesitelmöitsijä, politologi, professori (emeritus) Malcolm Anderson Edinburgin yliopistosta. Hän puhuu elämäntyöstään rajatutkimuksen parissa. Tapahtuman tieteellisen annin päättää lauantaina (16.8.) antropologi, professori Thomas Hylland Eriksen Oslon yliopistosta. Hänen aiheenaan on pohjoismainen kulttuurinen monimuotoisuus.

Tapahtuman ohjelma löytyy verkkosivulta http://www.uef.fi/fi/nordiskahistorikermotet/program.

Lisätietoja:
Professori Kimmo Katajala, puh. 050 549 3058 kimmo.katajala(at)uef.fi
Amanuenssi Riikka Myllys,puh. 050 372 8646 riikka.myllys(at)uef.fi
 

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin