Rahoitusta neljälle Itä-Suomen yliopiston kehitysyhteistyöverkostolle

Itä-Suomen yliopiston neljälle kehitysyhteistyöverkostolle on myönnetty yhteensä yli 300 000 euron rahoitus North-South-South-ohjelmasta. Hankkeissa vahvistetaan perinteisten viljelykasvien käyttöä, mobiiliteknologian käyttöä liiketoiminnassa, modernia metsäalan koulutusta ja tietotekniikan hyödyntämistä terveystiedon jakamisessa. Kaikkiin hankkeisiin sisältyy opiskelija- ja opettajavaihtoa Itä-Suomen yliopiston ja partneriyliopistojen kesken. Rahoitus myönnettiin 1.6.2014–31.12.2015 väliselle ajalle.

CIMOn hallinnoimaa North-South-South-ohjelmaa rahoittaa ulkoasiainministeriö kehitysyhteistyövaroista. Ohjelma tukee vastavuoroista opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta, yhteisiä intensiivikursseja, Suomen ja kehitysmaiden korkeakoulujen verkostoitumista sekä verkostoyhteistyön tulosten jakamista. Nyt rahoitusta myönnettiin kaikkiaan 23 hankkeelle yhteensä yli kaksi miljoonaa euroa.

Tukea perinnelajien viljelyyn ja tuotekehitykseen

Global Foodnet – Ancient Crops for Food Security -verkosto sai 63 900 euron rahoituksen. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa arvoketjun hallinnan, elintarviketuotekehityksen, ruoka- ja ravitsemusturvan sekä yrittäjyyden osaamista Keniassa ja Perussa. Yhteistyöllä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa pyritään vahvistamaan perinteisten viljelykasvien, kuten kvinoan ja amarantin tutkimusta ja niiden käyttöön liittyvää koulutusta. Perinnelajien käyttöä pidetään yhtenä keinona vastata maailman ruoka- ja ravitsemusturvan haasteisiin sekä gluteenittoman ruuan kysyntään. Projektin aikana järjestettävillä kursseilla tuetaan vanhojen viljelykasvien käyttöä ja tuotekehitystä sekä autetaan kehittämään uusia tuotekehitysmenetelmiä maaseutuelinkeinojen tueksi. Projektia koordinoi Itä-Suomen yliopiston biologian laitos yhdessä kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön elintarvikebiotekniikan ryhmän kanssa.  Kumppaneita ovat Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology Keniassa ja La Molina  Agrarian-yliopisto Perussa.

Mobiiliteknologiaa liiketoiminnan tueksi

The Business Informatics on the Ground (BIG) -hanke sai rahoitusta 87 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on oppia suunnittelemaan, kehittämään ja soveltamaan kehittyvien talouksien liiketoimintaa tukevia teknologisia ratkaisuja Esimerkki hankkeen puitteissa toteutettavasta projektista on katumyyjien kouluttaminen mobiiliteknologian hyödyntämiseen arjessa. Katumyyjät, projektiin osallistuvat opiskelijat, tutkijat ja opettajat toteuttavat yhteisesti katumyyjien arjesta nousevia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseksi. Hankkeessa kerätään hyviä käytäntöjä ja kokemuksia toteutetuista BIG-projekteista erilaisissa konteksteissa. Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen opetusteknologian tutkimusryhmä, jota johtaa professori Erkki Sutinen. Muut kumppanit ovat Helsingin yliopisto, University of Iringa and College of Business Education Tansaniassa, North-West-yliopisto Etelä-Afrikassa, Makerere University Business School Ugandassa ja Nong Lam -yliopisto Vietnamissa.

Tietotekniikkaosaamista metsäopetukseen

Supporting Kenyan Forestry Education through North-South Mobility -hanke sai 71 800 euron rahoituksen. Se on sisarhanke Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston koordinoimalle HEI ICI –rahoitusta saaneelle Strengthening ICT supported community-engaged forestry education in Kenya -projektille. Itä-Suomen yliopistosta on mukana myös tietojenkäsittelytieteen laitos Joensuussa. Projektien yhteinen tavoite on nykyaikaistaa ja kehittää Keniassa sijaitsevan Eldoretin yliopiston tarjoamaa metsäalan koulutusta kehittämällä opettajien alakohtaista osaamista, tietotekniikan ja opetusteknologian hallintaa sekä etäopetusta. Tavoitteena on myös opetussuunnitelman parantaminen kurssien sisältöjä ja oppimateriaaleja nykyaikaistamalla. Samalla parannetaan Eldoretin yliopiston projektien hallintavalmiuksia. Lisäksi toteutetaan Forest Management in a Changing Climate: Application of Holistic Grass-Root Climate Services -intensiivikurssi. NSS -projekti lisää mahdollisuuksia opetuksen ja opettajien kehittämiseen antamalla resursseja opettaja- ja opiskelijavaihtoon.

Teknologia avuksi terveyslukutaidon lisäämiseen Afrikassa

INDEHELA-Access-hanke sai rahoitusta 92 600 euroa. INDEHELA- eli Informatics Development for Access to Health in Africa -verkosto on toiminut jo 1980-luvun lopusta alkaen terveydenhuollon tietojärjestelmien ja terveydenhuollon teknologian tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen alalla. Nyt rahoituksen saaneessa hankkeessa keskeinen näkökulma on terveyteen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvän tiedon tuominen myös syrjäisissä ja syrjäytyneissä yhteisöissä elävien ulottuville. Tietotekniikalla, mobiiliteknologialla ja etäopetuksella voi olla merkittävä rooli tiedon jalkauttamisessa ja terveyslukutaidon lisäämisessä. Keskeinen on terveydenhuollon ammattilaisten ja etenkin mobiiliteknologian rooli tiedon välittäjänä vaikkapa kuvina tai kännykkäpeleinä, sillä ilman lukutaitoa tai pääsyä internetiin tieto esimerkiksi rokotuskampanjoista ei välity kaikille. Hankkeessa vahvistetaan osallistujien hallinnollista, menetelmällistä, pedagogista ja terveydenhuollon tietotekniikan osaamista. Opettaja- ja opiskelijavaihdon lisäksi toteutetaan intensiivikurssi Etelä-Afrikassa. Hanketta johtaa professori Kaija Saranto sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta. Tutkimusjohtaja Mikko Korpela tietojenkäsittelytieteen laitokselta on johtanut INDEHELA-verkoston aikaisempia hankkeita ja on vetovastuussa verkoston kahdesta muusta meneillään olevasta hankkeesta, INDEHELA-Exchange-vaihto-ohjelmasta ja Suomen Akatemian rahoittamasta INDEHELA-ISD4D-hankkeesta. Verkoston muut kumppanit ovat SAVONIA- ammattikorkeakoulu, Eduardo Mondlane -yliopisto Mosambikissa, Obafemi Awolowo -yliopisto Nigeriassa ja Cape Peninsula University of Technology Etelä-Afrikassa.

Lisätietoja:

Global Foodnet – Ancient Crops for Food Security
Projektisuunnittelija Roseanna Avento, roseanna.avento (at) uef.fi, p. 040 355 3828

The Business Informatics on the Ground (BIG)
Professori Erkki Sutinen, Erkki.sutinen (at) uef.fi, p. 050 5250460
Opetusteknologian tutkimusryhmä: http://www.uef.fi/edtech

Supporting Kenyan Forestry Education through North-South Mobility
Kehittämispäällikkö Sari Pitkänen, sari.k.pitkanen (at) uef.fi, p. 050 3634540

INDEHELA-Access
Professori Kaija Saranto kaija.saranto(at) uef.fi  p. 050 565 0040
Projektikoordinaattori Vilma Vainikainen vilma.vainikainen(at)uef.fi  p. 040 355 2393

Artikkelin kirjoitusvuosi: 2014

Takaisin tämän vuoden artikkeleihin